Cầu Xin, Cầu Vấn
    Footnotes
    Theme

    Cầu Xin, Cầu Vấn

    Vấn hỏi hay thỉnh nguyện Thượng Đế một ân huệ đặc biệt.