Xuất Ê Díp Tô Ký
  Footnotes
  Theme

  Xuất Ê Díp Tô Ký

  Một cuốn sách do Môi Se viết trong Cựu Ước diễn tả về cuộc hành trình rời khỏi Ai Cập của dân Y Sơ Ra Ên. Lịch sử ban đầu của Y Sơ Ra Ên như được ghi chép trong Xuất Ê Díp Tô Ký có thể được chia ra làm ba phần: (1) sự nô lệ của dân chúng ở Ai Cập, (2) cuộc hành trình từ Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi Se, và (3) sự tận tâm phục vụ Thượng Đế trong đời sống tôn giáo và đời sống chính trị của họ.

  Phần đầu, XÊDTKý 1:1–15:21, giảng giải về việc dân Y Sơ Ra Ên bị áp bức ở Ai Cập; lịch sử ban đầu và sự kêu gọi của Môi Se; cuộc Di Cư và việc lập lên lễ Vượt Qua; và cuộc hành trình tiến về Biển Đỏ, sự hủy diệt quân đội của Pha Ra Ôn, và bài ca chiến thắng của Môi Se.

  Phần hai, XÊDTKý 15:22–18:27, kể về sự cứu chuộc của Y Sơ Ra Ên và những biến cố trong cuộc hành trình từ Biển Đỏ đến Si Na I; nước đắng của đất Ma Ra, được ban cho chim cút và ma na, tuân giữ ngày Sa Bát, sự ban cho nước uống một cách kỳ diệu ở Rê Phi Đim, và trận chiến ở đó với dân A Ma Léc; Giê Trô đến trại và lời khuyên của ông về việc cai trị dân chúng.

  Phần ba, các chương 19–40, nói về sự hiến dâng của dân Y Sơ Ra Ên cho công việc phục vụ Thượng Đế trong các biến cố trang nghiêm tại Si Na I. Chúa dành riêng dân này ra làm một nước của thầy tư tế và là một dân tộc thánh; Ngài ban ra Mười Điều Giáo Lệnh; và Ngài ban ra những lời chỉ dẫn về đền tạm, đồ đạc và sự thờ phượng trong đó. Tiếp theo đó là sự ghi chép về tội lỗi của dân chúng trong việc thờ phượng con bò vàng, và cuối cùng là sự ghi chép về việc xây cất đền tạm và những vật dụng để làm lễ trong đó.