Bên Xát Sa
    Footnotes
    Theme

    Bên Xát Sa

    Trong Cựu Ước, vua cuối cùng của Ba Bi Lôn, trị vì trước khi Si Ru chinh phục Ba Bi Lôn; Con trai và người nối ngôi Nê Bu Cát Nết Sa (ĐNÊn 5:1–2).