Cuộc Sống Vĩnh Cửu
    Footnotes
    Theme

    Cuộc Sống Vĩnh Cửu

    Sống mãi mãi với tính cách là gia đình trong chốn hiện diện của Thượng Đế (GLGƯ 132:19–20, 24, 55). Cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ vĩ đại nhất của Thượng Đế ban cho loài người.