Ôm Ni
  Footnotes
  Theme

  Ôm Ni

  Một người lưu giữ biên sử Nê Phi trong Sách Mặc Môn; ông ghi chép vào khoảng năm 361 trước T.C. (GRôm 1:15; ÔmNi 1:1–3).

  Sách Ôm Ni

  Một cuốn sách được phiên dịch ra từ các bảng khắc nhỏ của Nê Phi trong Sách Mặc Môn. Sách chỉ có một chương duy nhất, chứa đựng sự tường thuật về các chiến tranh trong dân Nê Phi và dân La Man. Ôm Ni chỉ viết có ba câu đầu của cuốn sách. Các bảng khắc sau đó được lần lượt lưu truyền cho A Ma Rôn, Kê Mích, A Bi Na Đôm và cuối cùng là A Ma Lê Ki. A Ma Lê Ki trao những bảng khắc này cho Vua Bên Gia Min, là Vua Gia Ra Hem La.