Chọn Lọc
    Footnotes
    Theme

    Chọn Lọc

    Những người chọn lọc là những người yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng mình và sống một cuộc sống làm hài lòng Ngài. Những ai sống một cuộc sống của môn đồ như vậy thì một ngày nào đó sẽ được Chúa lựa chọn để làm những đứa con chọn lọc của Ngài.