Mô Rô Ni Ha, Con Trai của Lãnh Binh Mô Rô Ni
    Footnotes
    Theme

    Mô Rô Ni Ha, Con Trai của Lãnh Binh Mô Rô Ni

    Một tư lệnh người Nê Phi ngay chính trong sách Mặc Môn (vào khoảng năm 60 trước T.C.).