Sa Đơ Rắc
    Footnotes
    Theme

    Sa Đơ Rắc

    Trong Kinh Cựu Ước, Sa Đơ Rắc, Mê Sác và A Bết Nê Gô là ba thanh niên Y Sơ Ra Ên, cùng với Đa Ni Ên, họ được mang đến cung điện của Nê Bu Cát Nết Sa, vua Ba Bi Lôn. Tên Hê Bơ Rơ của Sa Đơ Rắc là Ha Na Nia. Bốn người thanh niên này từ chối không chịu làm ô uế mình bởi đồ ăn và rượu uống của nhà vua (ĐNÊn 1). Sa Đơ Rắc, Mê Sác và A Bết Nê Gô bị vua quăng vào lò lửa nhưng được bảo tồn một cách kỳ diệu (ĐNÊn 3).