Can Đảm
    Footnotes
    Theme

    Can Đảm

    Không sợ, nhất là làm điều phải.