Quyền Tự Quyết
    Footnotes
    Theme

    Quyền Tự Quyết

    Khả năng và đặc ân mà Thượng Đế ban cho loài người để lựa chọn và hành động lấy một mình.