Giê Trô
    Footnotes
    Theme

    Giê Trô

    Một vị hoàng tử và thầy tư tế của xứ Ma Đi An trong Cựu Ước, là người đã cho Môi Se nhà ở sau khi Môi Se trốn khỏi Ai Cập. Ông cũng còn được gọi là Rê U Ên (XÊDTKý 2:18). Về sau Môi Se kết hôn với con gái của Giê Trô là Sê Phô Ra (XÊDTKý 3:1; 4:18; 18:1–12). Giê Trô dạy Môi Se biết cách ủy quyền (XÊDTKý 18:13–27). Môi Se nhận được Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc từ Giê Trô (GLGƯ 84:6–7).