Y Sác
    Footnotes
    Theme

    Y Sác

    Một vị tộc trưởng trong Cựu Ước. Việc Áp Ra Ham và Sa Ra sinh ra ông vào lúc tuổi già của họ là một phép lạ (STKý 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Việc Áp Ra Ham tình nguyện hiến dâng Y Sác thì cũng giống như trường hợp của Thượng Đế và Con Độc Sinh của Ngài (GCốp 4:5). Y Sác là người thừa hưởng những lời hứa của giao ước Áp Ra Ham (STKý 21:9–12; 1 NêPhi 17:40; GLGƯ 27:10).