Nghịch Cảnh
    Footnotes
    Theme

    Nghịch Cảnh

    Qua nghịch cảnh—những thử thách, phiền muộn và khốn khổ—con người có thể có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt tới sự tăng trưởng thuộc linh và sự tiến triển vĩnh cửu bằng cách nương tựa vào Chúa.