Hư Không
    Footnotes
    Theme

    Hư Không

    Giả tạo hay lừa gạt; kiêu ngạo. Hư khônghão huyền cũng có thể có nghĩa là trống rỗng hoặc không có giá trị.