A Ma Lịch Gia
    Footnotes
    Theme

    A Ma Lịch Gia

    Trong Sách Mặc Môn, một người Nê Phi phản quốc đã chiếm quyền hành trong dân La Man và dẫn dắt họ gây chiến với dân Nê Phi (AnMa 46–51).