Ngoại Tình
    Footnotes
    Theme

    Ngoại Tình

    Sự liên hệ tình dục bất hợp pháp giữa người nam và người nữ. Mặc dù sự ngoại tình thường thường đề cập đến sự giao hợp tình dục giữa một người có lập gia đình với một người nào đó không phải là chồng hay là vợ của mình, nhưng trong thánh thư, nó cũng có thể ám chỉ đến người không có lập gia đình.

    Đôi khi sự ngoại tình được dùng như là một biểu tượng chỉ sự bội giáo của một quốc gia hay cả một dân tộc lìa khỏi các đường lối của Chúa (DSKý 25:1–3; GRMi 3:6–10; ÊXCÊn 16:15–59; ÔSê 4).