Bê Tha Ni
    Footnotes
    Theme

    Bê Tha Ni

    Làng mà Chúa Giê Su Ky Tô nghỉ đêm trong tuần lễ cuối cùng của cuộc sống trần thế của Ngài (MTƠ 21:17; Mác 11:11). Tọa lạc ở phía đông nam triền Núi Ô Li Ve, Bê Tha Ni là quê hương của La Xa Rơ, Ma Ri và Ma Thê (Giăng 11:1–46; 12:1).