Đền Thờ, Nhà của Chúa
  Footnotes
  Theme

  Đền Thờ, Nhà của Chúa

  Theo nghĩa đen là nhà của Chúa. Chúa luôn luôn truyền lệnh cho dân của Ngài phải xây cất các đền thờ, là những tòa nhà thánh mà nơi đó các Thánh Hữu xứng đáng thực hiện các nghi lễ và giáo lễ thiêng liêng của phúc âm cho mình và cho những người đã chết. Chúa viếng thăm các đền thờ của Ngài, và các đền thờ là nơi chí thánh trong số tất cả mọi nơi thờ phượng.

  Đền tạm do Môi Se và con cái của Y Sơ Ra Ên dựng lên là một đền thờ lưu động. Dân Y Sơ Ra Ên dùng đền tạm này trong cuộc di cư của họ từ Ai Cập.

  Đền thờ nổi tiếng nhất được đề cập trong Kinh Cựu Ước là đền thờ do Sa Lô Môn xây cất ở Giê Ru Sa Lem (2 SửKý 2–5). Đền thờ này bị dân Ba Bi Lôn tàn phá năm 587 trước T.C. và vào khoảng 70 năm sau được Xô Rô Ba Bên khôi phục lại (EXơRa 1–6). Một phần của đền thờ này bị thiêu hủy năm 37 trước T.C., và về sau Hê Rốt Đại Đế tái thiết lại. Dân La Mã tàn phá đền thờ này vào năm 70 sau T.C.

  Trong Sách Mặc Môn, những tín đồ ngay chính của Thượng Đế được hướng dẫn xây cất và thờ phượng trong các đền thờ (2 NêPhi 5:16; MôSiA 1:18; 3 NêPhi 11:1). Việc xây cất và dùng một đền thờ đúng cách là những dấu hiệu của một Giáo Hội chân chính trong bất cứ gian kỳ nào, kể cả Giáo Hội phục hồi trong thời đại của chúng ta. Đền Thờ Kirtland là đền thờ đầu tiên được xây cất và làm lễ cung hiến cho Chúa trong gian kỳ này. Từ lúc đó đến nay các đền thờ đã được làm lễ cung hiến trong nhiều quốc gia ở khắp địa cầu.