Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 116
Cước Chú

Hide Footnotes

Nền

Tiết 116

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, gần Wight’s Ferry, ở một nơi gọi là Đồi Spring, hạt Daviess, Missouri, ngày 19 tháng Năm năm 1838.

1 Đồi Spring được Chúa đặt tên là aA Đam Ôn Đi A Man, vì Ngài phán rằng đây là nơi bA Đam sẽ đến viếng dân của ông, hay cĐấng Thượng Cổ sẽ ngồi, theo như tiên tri Đa Ni Ên đã nói.