Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 123


Tiết 123

Bổn phận của các Thánh Hữu đối với những kẻ ngược đãi bắt bớ họ, do Tiên Tri Joseph Smith viết ra trong khi ông là một tù nhân trong ngục thất ở Liberty, Missouri. Tiết này là một đoạn trích ra từ một bức thư gửi cho Giáo Hội đề ngày 20 tháng Ba năm 1839 (xem tiêu đề của tiết 121).

1–6, Các Thánh Hữu cần phải thu góp và phổ biến một thiên ký thuật về những nỗi thống khổ và bị ngược đãi bắt bớ của họ; 7–10, Cùng một linh hồn mà đã thiết lập những tín điều giả dối cũng sẽ dẫn dắt đến sự ngược đãi bắt bớ các Thánh Hữu; 11–17, Nhiều người trong số tất cả các giáo phái sẽ có ngày nhận được lẽ thật.

1 Và lại nữa, chúng tôi đề nghị với các anh chị em nên cứu xét vấn đề thích đáng về việc tất cả các thánh hữu đi thu thập sự hiểu biết về tất cả những sự kiện xảy ra cùng những nỗi thống khổ và bị ngược đãi của họ do những kẻ ở trong tiểu bang này gây ra;

2 Và luôn cả tất cả tài sản cùng mức độ thiệt hại mà họ đã cam chịu, cả về thanh danh lẫn những thương tổn thể xác, cũng như bất động sản;

3 Và luôn cả tên của tất cả những kẻ đã nhúng tay vào những vụ đàn áp họ, tới mức độ mà họ có thể lấy được hay tìm ra được tên của chúng.

4 Và có lẽ nên đề cử một ủy ban để tra xét những điều này, và để lấy những lời chứng và những lời khai có tuyên thệ; và cũng để thu góp những ấn phẩm phỉ báng đang lưu hành;

5 Và tất cả những điều nằm trong các tạp chí, và trong các bách khoa toàn thư, và tất cả các tài liệu lịch sử có tính cách phỉ báng đã được phát hành và viết ra và bởi ai, để phơi bày cho mọi người biết những điều thêu dệt và những ý đồ quỷ quyệt cùng những hành vi khả ố và sát nhân đã từng thực thi chống lại dân này—

6 Để chúng ta không những có thể đem phổ biến cho cả thế giới biết, mà còn trình bày những trường hợp này cho những người lãnh đạo trong chính phủ biết tất cả những sắc thái đen tối và vô đạo của những kẻ này, và xem đó như một sự cố gắng sau cùng mà Cha Thiên Thượng của chúng ta truyền lệnh chúng ta phải làm, trước khi chúng ta hoàn toàn có quyền đòi hỏi Ngài thực thi lời hứa đó, khiến Ngài phải ra khỏi anơi ẩn náu của Ngài; và cũng để cho cả dân tộc này không thể bào chữa gì được trước khi Ngài có thể vận dụng đến sức mạnh của cánh tay Ngài.

7 Đó là một bổn phận khẩn thiết mà chúng ta cần phải có đối với Thượng Đế, đối với các vị thiên sứ, là những vị mà chúng ta sẽ được đem về đứng chung, và cũng đối với chính chúng ta, đối với vợ con chúng ta, là những người phải chịu bao nỗi đau buồn, khốn khổ, và lo âu, dưới bàn tay sát nhân, độc tài và áp bức đáng bị nguyền rủa nhất, mà được hỗ trợ, thúc giục và duy trì bởi ảnh hưởng của một tinh thần đã gắn liền với những tín ngưỡng của tổ phụ, là những người đã thừa hưởng những lời dối trá và gieo vào lòng con cháu, và làm cho thế gian tràn đầy sự hỗn độn, và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đến nỗi ngày nay nó trở thành nguyên do của mọi sự sa đọa, và toàn thể athế gian này phải rên xiết dưới sức mạnh của những sự bất chính do nó gây ra.

8 Đó là một acái ách bằng sắt, đó là một dây trói buộc rắn chắc; đó là những cái còng tay, những dây xiềng xích, những gông cùm của ngục giới.

9 Vậy nên, đó là một bổn phận khẩn thiết mà chúng ta cần phải có, không những đối với vợ con chúng ta, mà còn đối với các bà mẹ góa và con côi, mà chồng và cha của họ đã bị asát hại dưới bàn tay sắt của nó;

10 Những hành vi đen tối và mờ ám đó đủ làm cho ngục giới phải run sợ, và xanh mặt và kinh ngạc, và làm cho tay chân của chính quỷ dữ cũng phải run rẩy và tê liệt.

11 Và đó cũng một là bổn phận khẩn thiết mà chúng ta cần phải có đối với tất cả thế hệ đang lên, và đối với tất cả những ai có tấm lòng thanh khiết—

12 Vì trên thế gian này vẫn còn có nhiều người trong tất cả các môn phái, các đảng phái, và các giáo phái, là những người bị amù quáng bởi những mưu chước tinh vi của con người, mà qua đó họ nằm chờ đợi để lừa gạt, và là những người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ bkhông biết tìm thấy lẽ thật đâu cả—

13 Vậy nên chúng ta cần phải hy sinh và tận dụng suốt cuộc đời mình để đem ra ánh sáng cho tất cả anhững điều bị che giấu trong bóng tối, tới mức độ mà chúng ta biết được; và là những điều thực sự được thiên thượng biểu lộ cho biết—

14 Vậy những điều này cần phải được hết lòng gìn giữ.

15 Chớ để cho một ai xem những điều này là nhẹ; vì có rất nhiều điều ở tương lai, liên quan đến các thánh hữu, mà tùy thuộc vào những điều này.

16 Các anh em có biết chăng, trong cơn dông tố, một chiếc tàu lớn cần asự giúp đỡ rất nhiều của một tay lái thật nhỏ bé để giữ cho nó được vững trên sóng gió.

17 Vậy nên, hỡi các anh em thân mến, chúng ta hãy avui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta; và rồi chúng ta có thể đứng yên, với một sự an tâm lớn lao nhất, để nhìn thấy bsự cứu rỗi của Thượng Đế, và thấy cánh tay Ngài được để lộ ra.