Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 105


Tiết 105

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, trên bờ Sông Fishing, Missouri, ngày 22 tháng Sáu năm 1834. Dưới sự lãnh đạo của Vị Tiên Tri, các Thánh Hữu từ Ohio và các khu vực khác đi đến Missouri trong một cuộc hành trình sau này được gọi là Trại Si Ôn. Mục đích của họ là để hộ tống các Thánh Hữu ở Missouri bị trục xuất trở lại các vùng đất của họ ở Hạt Jackson. Những người dân Missouri mà trước đây đã ngược đãi các Thánh Hữu sợ bị trả thù từ Trại Si Ôn và tấn công phủ đầu một số Thánh Hữu sống ở Hạt Clay, Missouri. Sau khi thống đốc Missouri rút lại lời hứa hỗ trợ các Thánh Hữu, Joseph Smith nhận được điều mặc khải này.

1–5, Si Ôn sẽ được xây dựng theo sự phù hợp với luật pháp thượng thiên; 6–13, Sự cứu chuộc Si Ôn bị đình hoãn lại trong một thời gian ngắn; 14–19, Chúa sẽ chiến đấu cho Si Ôn; 20–26, Các Thánh Hữu phải khôn ngoan và không được khoe khoang về những công việc kỳ diệu trong khi họ quy tụ lại với nhau; 27–30, Cần phải mua các đất đai ở hạt Jackson và các hạt lân cận; 31–34, Các anh cả phải nhận phước lành thiên ân trong nhà của Chúa ở Kirtland; 35–37, Những Thánh Hữu nào được kêu gọi cũng như được chọn lựa sẽ được thánh hóa; 38–41, Các Thánh Hữu phải dựng lên một cờ hiệu hòa bình cho thế gian.

1 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, là những người đã cùng nhau quy tụ lại đây để các ngươi có thể học hỏi được ý muốn của ta về asự cứu chuộc dân thống khổ của ta—

2 Này, ta nói cho các ngươi hay, ta nói chung cho cả giáo hội chứ không nói riêng với cá nhân nào, nếu dân của ta không aphạm tội thì giờ đây họ đã được cứu chuộc rồi.

3 Nhưng này, họ đã không biết tuân theo những điều mà ta đòi hỏi nơi tay họ, trái lại đầy dẫy mọi cách thức tà ác, và không achia sẻ tài sản của mình cho người nghèo khó và khốn khổ như một thánh hữu có bổn phận phải làm;

4 Và không ahòa hợp với nhau theo sự đoàn kết mà luật pháp vương quốc thượng thiên đòi hỏi;

5 aSi Ôn không thể được xây dựng btrừ phi theo những nguyên tắc của cluật pháp vương quốc thượng thiên; bằng không thì ta không thể nhận nó thuộc về ta được.

6 Và dân của ta cần phải được asửa phạt cho đến ngày nào họ biết btuân lời, nếu việc ấy cần phải xảy ra, qua những thống khổ mà họ phải gánh chịu.

7 Ta không nói đến những người được chỉ định để lãnh đạo dân của ta, họ là những anh cả ađầu tiên của giáo hội ta, vì tất cả những người này không nằm trong sự kết tội này;

8 Nhưng ta nói đến những chi nhánh giáo hội ở những nơi khác—có nhiều người sẽ nói: Thượng Đế của họ ở đâu? Này, Ngài sẽ giải cứu họ lúc hoạn nạn, bằng không thì chúng ta sẽ không đi đến Si Ôn, và chúng ta sẽ cất tiền của chúng ta đi.

9 Vậy nên, vì asự phạm tội của dân ta, nên ta thấy cần thiết là các anh cả của ta phải đợi chờ ngày cứu chuộc Si Ôn trong một thời gian ngắn nữa—

10 Để họ được chuẩn bị, và để cho dân của ta có thể được dạy dỗ hoàn hảo hơn, và có kinh nghiệm cùng hiểu được một cách hoàn hảo hơn về abổn phận của mình, và những gì ta đòi hỏi ở tay họ.

11 Và những điều này không thể được thực hiện cho đến khi nào acác anh cả của ta được bban cho quyền năng từ trên cao.

12 Vì này, ta đã chuẩn bị một thiên ân và phước lành lớn lao để atrút xuống cho họ, nếu họ trung thành và tiếp tục trong sự khiêm nhường trước mặt ta.

13 Vậy nên, ta thấy cần thiết là các anh cả của ta phải chờ đợi sự cứu chuộc Si Ôn trong một thời gian ngắn nữa.

14 Vì này, ta không đòi hỏi nơi tay họ phải chiến đấu cho Si Ôn; vì như ta đã phán trong lệnh truyền trước đây, và ta sẽ thực hiện đúng vậy—ta sẽ achiến đấu cho các ngươi.

15 Này, ta đã phái akẻ hủy diệt đến hủy diệt và san bằng kẻ thù của ta; chỉ trong ít năm nữa từ bây giờ, chúng sẽ không còn tồn tại để làm ô uế di sản của ta, và bphỉ báng đến danh ta trên các vùng đất mà ta đã cbiệt riêng cho việc quy tụ lại của các thánh hữu của ta.

16 Này, ta đã truyền lệnh cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta nói với alực lượng trong nhà của ta, tức là các chiến sĩ của ta, các thanh niên của ta, và những người trung niên, hãy quy tụ lại để cứu chuộc dân của ta, và giật sập các tháp của các kẻ thù của ta, và phân tán bbọn canh gác của chúng;

17 Nhưng lực lượng trong nhà của ta đã không nghe theo lời của ta.

18 Nhưng vì có một số người đã nghe theo lời của ta, nên ta đã chuẩn bị cho họ một phước lành và một athiên ân cho họ, nếu họ tiếp tục trung thành.

19 Ta đã nghe lời cầu nguyện của họ, và sẽ chấp nhận sự hiến dâng của họ; và ta thấy cần thiết là họ phải bị mang đi xa như vậy là để thử thách ađức tin của họ.

20 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng tất cả những ai đã đến đây và có thể ở trong vùng lân cận, thì hãy để cho họ ở lại;

21 Còn những ai không thể ở được, những người có gia đình ở miền đông, thì hãy để họ lưu lại trong một thời gian ngắn, theo như tôi tớ Joseph của ta sẽ chỉ định cho họ;

22 Vì ta sẽ khuyên dạy hắn về vấn đề này, và tất cả những điều gì mà hắn sẽ chỉ định cho họ đều sẽ được thực hiện.

23 Và tất cả dân của ta cư ngụ trong các vùng phụ cận phải hết sức trung thành, cầu nguyện và khiêm nhường trước mặt ta, và chớ tiết lộ những điều ta đã tiết lộ cho họ biết, cho đến lúc nào theo sự thông sáng của ta thấy rằng những điều đó cần được tiết lộ.

24 Chớ nói đến những sự đoán phạt, và cũng chớ akhoe khoang đức tin cùng những công việc kỳ diệu, nhưng hãy cẩn thận cùng nhau quy tụ lại trong một vùng càng đông càng tốt, và hãy sống thuận theo tình cảm của dân chúng;

25 Và này, ta sẽ làm cho họ nhìn các ngươi với đôi mắt đầy thiện cảm và ân điển, để các ngươi có thể sống yên ổn và aan bình, trong khi các ngươi nói với dân chúng rằng: Hãy thi hành sự phán xét và công lý cho chúng tôi đúng theo luật pháp, và đền bù những điều sai trái đã làm cho chúng tôi.

26 Giờ đây, này ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, bằng cách thức này, các ngươi có thể chiếm được ân huệ của dân chúng cho đến ngày aquân đội của Y Sơ Ra Ên trở nên hết sức hùng mạnh.

27 Và thỉnh thoảng ta sẽ làm mềm lòng dân chúng, như ta đã từng làm mềm lòng aPha Ra Ôn, cho đến ngày tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta và các anh cả của ta, là những người ta đã chỉ định, có thời giờ quy tụ lực lượng trong nhà của ta,

28 Và phái những người akhôn ngoan đi để hoàn thành những việc ta đã truyền lệnh về bviệc mua tất cả những đất nào có thể mua được ở hạt Jackson, và ở các hạt lân cận.

29 Vì ý muốn của ta là các vùng đất này cần phải được mua; và sau khi đã mua xong, các thánh hữu của ta nên chiếm hữu chúng theo acác luật dâng hiến mà ta đã ban cho.

30 Và sau khi những vùng đất này được mua xong, thì ta sẽ xem aquân đội của Y Sơ Ra Ên là vô tội về việc chiếm hữu những phần đất thuộc về của họ, là những phần đất mà trước kia họ đã mua bằng tiền, và giật sập các tháp của các kẻ thù của ta, và phân tán bọn canh gác của chúng, và btrả thù những kẻ thù của ta cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư những kẻ ghét ta.

31 Nhưng trước tiên hãy để cho quân đội của ta trở nên hết sức hùng mạnh, và hãy để cho nó được athánh hóa trước mắt ta, ngõ hầu quân đội ấy trở nên xinh đẹp như mặt trời, và trong sáng như bmặt trăng, và những lệnh kỳ của nó có thể làm cho các quốc gia phải khiếp đảm;

32 Để các vương quốc của thế gian này buộc lòng phải công nhận rằng, vương quốc Si Ôn quả thật là avương quốc của Thượng Đế chúng ta và Đấng Ky Tô của Ngài; vậy nên, chúng ta phải bvâng phục các luật pháp của vương quốc đó.

33 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta thấy cần thiết là các anh cả đầu tiên của giáo hội ta phải nhận được aphước lành thiên ân của họ từ trên cao trong ngôi nhà của ta, là ngôi nhà mà ta đã truyền lệnh phải xây lên cho danh ta ở đất Kirtland.

34 Và những lệnh truyền mà ta đã ban cho về Si Ôn cùng aluật pháp của nó phải được thi hành và thực hiện, sau sự cứu chuộc của nó.

35 Đã có một ngày akêu gọi, nhưng giờ đây đã đến ngày chọn lựa; và hãy để những người bxứng đáng được chọn lựa.

36 Và sẽ do tiếng nói của Thánh Linh biểu hiện cho tôi tớ của ta biết những ai được achọn; và rồi họ sẽ được bthánh hóa;

37 Và nếu họ biết tuân theo những alời khuyên dạy mà họ nhận được, thì sau nhiều ngày, họ sẽ có quyền năng để thực hiện tất cả những việc liên quan đến Si Ôn.

38 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, hãy tìm kiếm hòa bình, không những đối với những người đã đánh đập các ngươi mà đối với tất cả mọi người;

39 Và hãy dựng lên một acờ hiệu bhòa bình, và hãy rao truyền hòa bình đến các nơi tận cùng của trái đất;

40 Và hãy đề nghị hòa bình với những người đánh đập các ngươi, thuận theo tiếng nói của Thánh Linh ở trong các ngươi, và rồi amọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các ngươi.

41 Vậy nên, hãy trung thành; và này, và trông kìa, ata sẽ ở với các ngươi cho đến cùng. Quả thật vậy. A Men.