Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 137


Tiết 137

Khải tượng ban cho Tiên Tri Joseph Smith, trong đền thờ ở Kirtland, Ohio, ngày 21 tháng Giêng năm 1836. Dịp này là vào lúc thực hiện các giáo lễ trong việc chuẩn bị cho lễ cung hiến đền thờ.

1–6, Vị Tiên Tri trông thấy anh Alvin của ông trong vương quốc thượng thiên; 7–9, Giáo lý về sự cứu rỗi người chết được tiết lộ; 10, Tất cả trẻ con đều được cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên.

1 aCác tầng trời được mở ra cho chúng tôi, và tôi nhìn thấy vương quốc bthượng thiên của Thượng Đế, và vinh quang của vương quốc, trong cthể xác con người hoặc ngoài thể xác mà tôi không thể biết.

2 Tôi trông thấy vẻ đẹp tuyệt vời của acánh cổng mà qua đó những người thừa hưởng vương quốc đó sẽ đi vào, cổng này giống như vòng blửa;

3 Tôi cũng trông thấy angôi của Thượng Đế tỏa hào quang rực sáng, trên đó bĐức Chúa ChacĐức Chúa Con đang ngồi.

4 Tôi trông thấy những đường phố xinh đẹp của vương quốc đó, mà các đường phố này dường như được lát bằng avàng.

5 Tôi trông thấy tổ phụ aA ĐambÁp Ra Ham; và ccha tôi cùng dmẹ tôi; anh eAlvin của tôi, là người đã ngủ yên từ lâu;

6 Và kỳ diệu thay anh ấy đã nhận được phần athừa hưởng trong vương quốc đó, vì rằng anh tôi đã rời bỏ cuộc đời này trước khi Chúa đưa bàn tay của Ngài ra quy tụ dân Y Sơ Ra Ên blần thứ hai, và chưa được clàm phép báp têm để được xá miễn tội lỗi.

7 Do đó, atiếng nói của Chúa đã phán với tôi rằng: Tất cả những ai đã chết mà bkhông có sự hiểu biết về phúc âm này, là những người đáng lẽ đã tiếp nhận phúc âm nếu họ đã được phép ở lại trên thế gian, sẽ là cnhững người thừa hưởng vương quốc dthượng thiên của Thượng Đế;

8 Ngoài ra những người nào sẽ chết sau này mà không có sự hiểu biết về phúc âm, là những người ađáng lẽ đã tiếp nhận phúc âm với tất cả tấm lòng của mình, cũng sẽ là những người thừa tự của vương quốc đó;

9 Vì ta, là Chúa, sẽ aphán xét tất cả mọi người tùy theo bviệc làm của họ, tùy theo những cước muốn trong lòng họ.

10 Và tôi cũng nhìn thấy tất cả trẻ con nào chết trước khi chúng đến atuổi hiểu biết trách nhiệm đều bđược cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên.