Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 128


Tiết 128

Bức thư của Tiên Tri Joseph Smith, đề ngày 6 tháng Chín, năm 1842, ở Nauvoo, Illinois, gửi cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chứa đựng những lời chỉ dẫn thêm về phép báp têm cho người chết.

1–5, Các viên lục sự trung ương và địa phương phải chứng nhận về sự kiện của các phép báp têm cho người chết; 6–9, Các hồ sơ của họ ràng buộc và được lưu giữ dưới thế gian và trên trời; 10–14, Hồ báp têm tượng trưng cho mộ phần; 15–17, Ê Li phục hồi lại quyền năng về phép báp têm cho người chết; 18–21, Tất cả các chìa khóa, quyền năng và thẩm quyền thuộc các gian kỳ trong quá khứ đã được phục hồi; 22–25, Những tin mừng và kỳ diệu được loan báo cho người sống và người chết.

1 Như tôi đã nói với các anh chị em trong bức thư của tôi trước khi tôi rời khỏi chỗ ở của tôi, là thỉnh thoảng tôi sẽ viết cho các anh chị em để cho các anh chị em biết về nhiều vấn đề, bây giờ tôi nói lại vấn đề làm phép báp têm cho người chết, vì vấn đề đó dường như chiếm tâm trí tôi, và nó đang đè nặng lên những cảm nghĩ của tôi một cách mạnh mẽ nhất, từ ngày tôi bị các kẻ thù của tôi đuổi bắt.

2 Tôi đã viết vài lời mặc khải gửi đến các anh chị em về người lục sự. Tôi có một vài ý kiến thêm về vấn đề này, mà giờ đây tôi muốn xác nhận. Đó là, trong thư trước tôi có nói là phải cần có một người lục sự, là người phải làm người chứng kiến, và cũng phải nghe tận tai, để ông ta có thể biên chép đúng theo sự thật trước mặt Chúa.

3 Giờ đây, về vấn đề này thì rất là khó để cho một người lục sự có mặt luôn luôn, và làm hết tất cả mọi việc được. Để tránh sự khó khăn này, cần có một người lục sự được chỉ định cho mỗi tiểu giáo khu của thành phố là người phải có khả năng làm công việc biên chép một cách chính xác; và ông ta phải ghi chép tất cả các thủ tục một cách hết sức chính xác và cẩn thận, và chứng nhận rằng ông ta đã thấy với mắt mình, và nghe tận tai mình, và viết ngày tháng tên họ, và vân vân, cùng mọi việc diễn tiến; phải viết tên của ba người có mặt, nếu có họ hiện diện, là những người có thể làm nhân chứng khi họ được yêu cầu, để cho mọi lời đều được lập ra từ cửa miệng của hai hay ba nhân chứng.

4 Rồi thì cần phải có một vị tổng lục sự, là người mà những hồ sơ kia được trao đến, kèm theo giấy chứng nhận có ký tên và xác nhận rằng những giấy tờ ấy đúng thật. Rồi vị tổng lục sự của giáo hội có thể ghi chép vào sổ sách của giáo hội trung ương những tài liệu kèm theo những giấy chứng nhận của các nhân chứng khác, với lời tuyên bố của vị ấy công nhận rằng các văn kiện và lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật, căn cứ trên sự hiểu biết về tính nết tổng quát và sự chỉ định những người này của giáo hội. Và khi những việc này được ghi chép xong trong sổ của giáo hội trung ương, thì hồ sơ này trở thành thánh hóa và đáp ứng giáo lễ y như là vị tổng lục sự đã trông thấy bằng mắt và nghe bằng tai của mình, và đã ghi chép trong sổ của giáo hội trung ương.

5 Các anh chị em có lẽ cho rằng sự thứ tự của những việc này là quá kỳ lạ; nhưng xin cho phép tôi nói với các anh chị em rằng đây chỉ là theo ý muốn của Thượng Đế, bằng cách làm cho phù hợp theo giáo lễ và sự chuẩn bị mà Chúa đã lập ra và chuẩn bị trước khi thế gian được tạo dựng, vì sự cứu rỗi cho những người chết nào mà không hiểu biết về phúc âm.

6 Và hơn nữa, tôi muốn các anh chị em nhớ rằng, Giăng Vị Mặc Khải cũng đã suy ngẫm cùng chính vấn đề này về người chết, khi ông tuyên bố những lời như sau mà các anh chị em có thể tìm thấy trong Khải Huyền 20:12: Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước mặt Thượng Đế; và các sách thì mở ra; cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

7 Các anh chị em sẽ nhận thấy trong lời trích dẫn trên là các sách đều mở ra; và một sách khác cũng được mở ra, đó là sách sự sống; nhưng những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy; cho nên, những sách được nói đến phải là những sách chứa đựng những văn kiện ghi chép các công việc làm của họ, và việc này phải căn cứ vào những văn kiện được lưu trữ dưới thế gian. Và sách ấy, tức là sách sự sống, là những văn kiện được lưu trữ trên trời; nguyên tắc này phù hợp một cách chính xác với giáo lý mà các anh chị em được truyền lệnh trong điều mặc khải chứa đựng trong bức thư mà tôi đã viết gửi đến các anh chị em trước khi tôi rời khỏi chỗ ở của tôi—ngõ hầu những gì các anh chị em ghi chép đều có thể được ghi chép lại trên trời.

8 Giờ đây, tính chất của giáo lễ này nằm ở trong quyền năng của chức tư tế, qua sự mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô, mà qua đó được thiết lập rằng bất cứ những gì các anh chị em ràng buộc dưới thế gian cũng sẽ được ràng buộc trên trời, và bất cứ những gì các anh chị em cởi bỏ dưới thế gian cũng sẽ được cởi bỏ trên trời. Hay nói cách khác, nếu hiểu câu dịch này một cách khác đi, bất cứ những gì các anh chị em ghi chép dưới thế gian cũng sẽ được ghi chép trên trời, và bất cứ những gì các anh chị em không ghi chép dưới thế gian thì cũng sẽ không được ghi chép trên trời; vì căn cứ vào những sổ sách này mà những người chết của các anh chị em được xử đoán theo những việc làm của họ, hoặc bởi chính bản thân họ đã tham dự các giáo lễ hay bởi sự trung gian của những người đại diện cho họ, đúng theo giáo lễ mà Thượng Đế đã chuẩn bị sẵn cho sự cứu rỗi của họ trước khi thế gian được tạo dựng, theo những văn kiện mà họ đã lưu trữ về những người chết của họ.

9 Có thể sẽ có một số người cho giáo lý chúng ta nói đây thật là bạo dạn—một quyền năng ghi chép hay ràng buộc dưới thế gian và ràng buộc trên trời. Tuy nhiên, trong tất cả thời đại của thế gian, bất cứ khi nào Chúa ban cho một người, hay một nhóm người, một gian kỳ của chức tư tế bằng sự mặc khải thật, thì quyền năng này luôn luôn được ban cho. Vì thế, bất cứ điều gì những người ấy làm trong thẩm quyền, trong danh Chúa, và làm một cách trung thành và chân thật, và ghi chép đúng và chính xác việc đó, thì nó trở thành một luật pháp dưới thế gian và ở trên trời, và không thể bị hủy bỏ được, đúng theo các sắc lệnh của Đức Giê Hô Va vĩ đại. Đây là một lời nói trung thực. Ai có thể nghe được?

10 Và lại nữa, như tiền lệ, có Ma Thi Ơ 16:18, 19: Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi E Rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này; các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Và ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời.

11 Giờ đây sự bí mật lớn lao và hệ trọng của trọn vấn đề này và sự tốt đẹp lớn lao nhất của toàn bộ vấn đề này đang nằm trước mắt chúng ta, nó bao gồm sự nắm giữ các quyền năng của Thánh Chức Tư Tế. Đối với người được ban cho các chìa khóa này thì không có gì là khó khăn trong việc thu hoạch sự hiểu biết về những sự kiện liên hệ đến sự cứu rỗi con cái loài người, cả người sống lẫn người chết.

12 Trong điều này có sự vinh quangvinh hiển, và sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu—Giáo lễ báp têm bằng nước là được dìm mình xuống nước để tượng trưng cho việc giống như người chết, hầu cho nguyên tắc này phù hợp với nguyên tắc kia; được trầm mình xuống nước rồi được thoát ra khỏi nước giống như sự phục sinh của kẻ chết khi ra khỏi mộ phần của mình; do đó, giáo lễ này được lập ra để tạo một sự tương quan với giáo lễ báp têm cho người chết, vì nó tượng trưng cho việc giống như người chết vậy.

13 Do đó, hồ báp têm được lập ra, giống như mồ mả, và được truyền lệnh phải đặt ở một nơi bên dưới nơi mà người sống thường hay tụ họp, để tỏ cho người sống và người chết biết trong mọi việc họ đều giống nhau, và có thể thừa nhận lẫn cho nhau những gì ở thế gian đều hợp với những gì ở trên trời, như Phao Lô đã tuyên bố trong 1 Cô Rinh Tô 15:46, 47, và 48:

14 Chẳng phải thể thuộc linh đến trước, ấy là thể huyết khí; rồi thể thuộc linh đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra, là thuộc về đất; người thứ hai là Chúa từ trời. Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy; người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Và những sổ sách được ghi chép một cách chính xác cho người chết ở dưới đất thế nào, thì những sổ sách trên trời cũng như vậy. Vậy nên, đây là quyền năng gắn bó và ràng buộc, và cùng một ý nghĩa như vậy, đây là các chìa khóa của vương quốc, mà nó gồm có chìa khóa của sự hiểu biết.

15 Và giờ đây, hỡi các anh chị em thân mến của tôi, tôi xin chứng thật với các anh chị em đây là những nguyên tắc về người chết và người sống mà không thể bị xem thường được, đối với sự cứu rỗi của chúng ta. Vì sự cứu rỗi của họ cần thiết và thiết yếu cho sự cứu rỗi của chúng ta, như Phao Lô nói về các tổ phụ—là nếu không có chúng ta thì họ không thể đạt đến sự trọn vẹn—chúng ta cũng không thể đạt đến sự trọn vẹn được nếu không có những người chết của chúng ta.

16 Và giờ đây, về phép báp têm cho người chết, tôi xin đưa ra cho các anh chị em một lời trích dẫn khác của Phao Lô, 1 Cô Rinh Tô 15:29: Bằng chẳng vậy những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi nếu kẻ chết quả thật không sống lại? Tại sao họ lại vì những kẻ chết mà chịu phép báp têm?

17 Và lại nữa, cùng với điều trích dẫn này, tôi xin đưa ra cho các anh chị em một lời trích dẫn từ một trong số các vị tiên tri rất quan tâm đến sự phục hồi chức tư tế, đến những vinh quang sẽ được tiết lộ vào những ngày sau cùng, và trong một cách thức đặc biệt, đây là một vấn đề vinh quang nhất trong các vấn đề thuộc về phúc âm vĩnh viễn, nghĩa là phép báp têm cho người chết, vì Ma La Chi có nói trong chương cuối cùng, câu 5 và 6: Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê Li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê Hô Va chưa đến: Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này.

18 Tôi có thể diễn dịch rõ ràng hơn về vấn đề này, nhưng tôi thấy như thế này cũng đủ rõ ràng giải thích cho mục đích của tôi rồi. Cũng đủ hiểu rằng, trong trường hợp này, trái đất sẽ bị đánh bằng sự rủa sả, trừ phi có một mối dây ràng buộc bằng cách này hay cách khác giữa tổ phụ và con cháu, căn cứ trên một vấn đề nào đó—và này, vấn đề đó là gì? Đó là phép báp têm cho người chết. Vì không có họ thì chúng ta không thể đạt đến sự hoàn hảo, mà không có chúng ta thì họ cũng không thể đạt đến sự hoàn hảo được. Cả họ lẫn chúng ta đều cũng không thể đạt đến sự hoàn hảo được, nếu không có những người đã chết trong phúc âm; vì trong sự khởi đầu của gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn, là gian kỳ hiện đang bắt đầu mở ra, điều cần thiết là sự liên kết và nối liền với nhau một cách trọn vẹn, hoàn bị và toàn hảo các gian kỳ cùng các chìa khóa, các quyền năng và các vinh quang phải xảy ra và được tiết lộ từ đời A Đam cho đến thời hiện tại. Và không phải chỉ có bấy nhiêu thôi mà còn có những điều chưa bao giờ được tiết lộ từ lúc thế gian mới được tạo dựng đến nay, những điều đã bị giấu kín khỏi những kẻ thông sáng và thận trọng, sẽ được tiết lộ cho trẻ con và hài nhi trong gian kỳ này, là gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn.

19 Giờ đây, chúng ta nghe được gì về phúc âm mà chúng ta đã nhận được? Một tiếng nói hoan hỷ! Một tiếng nói thương xót từ trời; và một tiếng nói chân thật phát ra từ trái đất; một tin lành cho người chết; một tiếng nói hoan hỷ cho người sống và người chết; một tin lành vui mừng lớn lao. Xinh đẹp thay những bước chân trên núi của những người đem tin lành về những điều tốt, và nói với Si Ôn rằng: Này, Thượng Đế của ngươi đang trị vì! Giống như sương ban mai ở Cạt Mên như thế nào, thì sự hiểu biết về Thượng Đế cũng sẽ trải xuống trên họ như vậy!

20 Và lại nữa, chúng ta nghe được gì? Những tin lành từ Cơ Mô Ra! Mô Rô Ni, một thiên sứ từ thiên thượng, tuyên bố sự ứng nghiệm các lời tiên tri—một cuốn sách được tiết lộ. Tiếng nói của Chúa trong vùng hoang dã của Fayette, hạt Seneca, phán rằng sẽ có ba nhân chứng làm chứng cho sách ấy! Tiếng nói của Mi Chen bên bờ sông Susquehanna khám phá ra quỷ dữ khi nó giả làm thiên thần ánh sáng! Tiếng nói của Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng trong vùng hoang dã nằm giữa Harmony, hạt Susquehanna, và Colesville, hạt Broome, bên bờ sông Susquehanna, loan báo rằng họ có các chìa khóa của vương quốc và gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn!

21 Và lại nữa, tiếng nói của Thượng Đế trong phòng Cha già Whitmer, tại Fayette, hạt Seneca, và nhiều lần khác, và ở nhiều nơi khác, trong suốt những cuộc hành trình và những nỗi gian khổ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô này! Và tiếng nói của Mi Chen, vị thiên sứ thượng đẳng; tiếng nói của Gáp Ri Ên, của Ra Pha Ên, và của nhiều thiên sứ khác, từ thời Mi Chen hay A Đam cho đến thời hiện tại, tất cả đều rao truyền về gian kỳ của họ, các quyền của họ, các chìa khóa của họ, danh dự của họ, uy thế và vinh quang của họ, và quyền năng của chức tư tế của họ; họ ban cho từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít; an ủi chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta thấy những gì sẽ xảy ra, và làm cho chúng ta vững niềm hy vọng!

22 Hỡi các anh chị em, lẽ nào chúng ta không tiếp tục chính nghĩa cao quý như vậy? Hãy tiến bước lên, chớ lùi bước. Hãy can đảm lên, hỡi các anh chị em; hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng! Hãy để cho tâm hồn mình được hân hoan và hết sức vui vẻ. Thế gian hãy vang lên tiếng hát. Những người chết hãy hát lên những bài ca tán mỹ vĩnh cửu Vua Em Ma Nu Ên, Đấng đã lập lên, trước khi có thế gian này, những gì giúp chúng ta có thể cứu chuộc được họ ra khỏi ngục tù của họ; vì những người bị giam cầm sẽ được tự do.

23 Các núi hãy reo mừng, và mọi thung lũng hãy reo to lên; và tất cả biển cả và đất liền, các ngươi hãy kể lại những sự kỳ diệu của Đức Vua Vĩnh Cửu của các ngươi! Và các ngươi, là những sông, suối, lạch, hãy vui mừng chảy xuống! Rừng và mọi cây ngoài đồng hãy ca ngợi Chúa; và các ngươi, những tảng đá rắn chắc, hãy khóc lên vì vui mừng! Và mặt trời, mặt trăng và các sao mai hãy đồng hát hòa nhau, và tất cả các con trai của Thượng Đế hãy reo mừng! Và những tạo vật vĩnh cửu hãy rao truyền danh Ngài mãi mãi và đời đời! Và lại nữa, tôi nói, thật vinh quang thay cho tiếng nói chúng ta nghe được từ trời, vì nó phán truyền vào tai chúng ta sự vinh quang, và sự cứu rỗi, và sự vinh hiển, bất diệtcuộc sống vĩnh cửu; các vương quốc, chấp chính và quyền uy!

24 Này, ngày vĩ đại của Chúa đã đến gần; và ai có thể đương nổi ngày Ngài đến; và ai có thể đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, và như thuốc tẩy của thợ giặt; và Ngài sẽ ngồi như thợ luyện bạc, và Ngài sẽ tẩy uế các con trai của Lê Vi, và làm cho chúng sạch như vàng và bạc, để chúng có thể dâng của lễ lên Chúa trong sự ngay chính. Vậy chúng ta, là những Thánh Hữu Ngày Sau, là một giáo hội và một dân tộc, hãy dâng của lễ lên Chúa trong sự ngay chính; và chúng ta hãy trình lên Ngài trong đền thờ thánh của Ngài, khi đền thờ ấy được xây xong, một cuốn sách chứa đựng lý lịch của những người chết của chúng ta, đó là một vật rất xứng đáng cho mọi sự thu nhận.

25 Hỡi các anh chị em, tôi có nhiều điều để nói với các anh chị em về vấn đề này; nhưng bây giờ tôi xin chấm dứt ở đây, và sẽ tiếp tục vấn đề này vào lúc khác. Tôi sẽ luôn luôn là tôi tớ hèn mọn và là người bạn không bao giờ thay đổi của các anh chị em,

Joseph Smith.