Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 48


Tiết 48

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Kirtland, Ohio, ngày 10 tháng Ba năm 1831. Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa về cách thức để có được đất đai làm nơi định cư cho các Thánh Hữu. Đây là một vấn đề quan trọng liên quan tới việc di cư của các tín hữu Giáo Hội từ miền đông Hoa Kỳ, để tuân theo lệnh truyền của Chúa là họ phải quy tụ tại Ohio (xem các tiết 37:1–3; 45:64).

1–3, Các Thánh Hữu ở Ohio phải chia sẻ đất đai của mình cho các anh chị em tín hữu của mình; 4–6, Các Thánh Hữu phải mua đất đai, xây dựng một thành phố, và tuân theo lời khuyên nhủ của các vị chức sắc chủ tọa của mình.

1 Điều cần thiết là các ngươi phải ở lại nơi cư ngụ của mình trong lúc này, tùy theo hoàn cảnh của mình.

2 Và nếu các ngươi có đất đai thì các ngươi phải achia sẻ bớt cho những anh chị em tín hữu từ miền đông tới;

3 Và nếu các ngươi không có đất đai thì họ phải mua đất tại những vùng quanh đây trong lúc này, tùy nơi nào họ thấy vừa ý, vì điều cần thiết là họ phải có nơi để sinh sống trong lúc này.

4 Điều cần thiết là các ngươi phải dành dụm tất cả những số tiền mà các ngươi có thể dành dụm được, và các ngươi phải thu thập tất cả những gì các ngươi có thể thu thập bằng sự ngay chính, để sau này các ngươi có thể amua đất đai làm nơi thừa hưởng, btức là thành phố đó.

5 Địa điểm hiện thời chưa thể tiết lộ được; nhưng sau khi các anh chị em tín hữu của các ngươi từ miền đông qua đây thì amột số người phải được chỉ định, và họ sẽ được cho bbiết chỗ đó, nghĩa là chỗ đó sẽ được tiết lộ cho họ biết.

6 Và họ phải được chỉ định mua đất đai, và khởi công đặt nền móng cho athành phố; và sau đó các ngươi sẽ bắt đầu được quy tụ với gia đình, mọi người cùng với bgia đình mình, tùy hoàn cảnh của mỗi người, và theo như sự chỉ định của chủ tịch đoàn và vị giám trợ của giáo hội, theo đúng các luật pháp và các giáo lệnh mà các ngươi đã nhận được, và sẽ nhận được sau này. Quả thật vậy. A Men.