Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 125


Tiết 125

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Nauvoo, Illinois, tháng Ba năm 1841, nói về các Thánh Hữu trên lãnh thổ Iowa.

1–4, Các Thánh Hữu phải xây dựng các thành phố và phải quy tụ lại tại các giáo khu của Si Ôn.

1 Ý Muốn của Chúa về các thánh hữu trên Lãnh Thổ Iowa như thế nào?

2 Thật vậy, Chúa phán như vầy, ta nói cho các ngươi hay, nếu những ai tự agọi mình bằng danh ta và đang cố gắng để trở thành các thánh hữu của ta, nếu họ muốn làm theo ý muốn của ta và tuân giữ các lệnh truyền của ta về họ, thì họ phải cùng nhau quy tụ lại tại những nơi mà ta sẽ chỉ định cho họ qua tôi tớ Joseph của ta, và xây dựng lên các thành phố cho danh ta, để họ có thể sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

3 Hãy để họ xây dựng một thành phố cho danh ta trên vùng đất đối diện với thành phố Nauvoo, và hãy đặt cho nơi ấy tên là aGia Ra Hem La.

4 Và tất cả những ai đến từ phương đông, và phương tây, và phương bắc, và phương nam, những ai muốn sống trong đó, phải nhận được sự thừa hưởng của họ ở đó, cũng như ở thành phố aNashville, hoặc ở thành phố Nauvoo, và trong tất cả bnhững giáo khu mà ta đã chỉ định, lời Chúa phán.