Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 43


Tiết 43

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Kirtland, Ohio, vào tháng Hai năm 1831. Vào thời kỳ này, một vài tín đồ của Giáo Hội đã bị quấy rầy bởi những người mạo nhận là những vị mặc khải. Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa và nhận được lời phán này ngỏ cùng các anh cả trong Giáo Hội. Phần đầu có liên quan đến những vấn đề quản trị Giáo Hội; phần sau chứa đựng lời cảnh cáo mà các anh cả phải cho các quốc gia trên thế gian biết.

1–7, Những điều mặc khải và các giáo lệnh chỉ đến được qua một người đã được chỉ định; 8–14, Các Thánh Hữu được thánh hóa bằng hành động trong mọi sự thánh thiện trước mặt Chúa; 15–22, Các anh cả được phái đi rao truyền sự hối cải và chuẩn bị loài người cho ngày trọng đại của Chúa; 23–28, Chúa kêu gọi loài người bằng chính tiếng nói của Ngài và qua các sức mạnh của thiên nhiên; 29–35, Thời Kỳ Ngàn Năm và sự trói buộc Sa Tan sẽ đến.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là các anh cả trong giáo hội của ta, và hãy lắng tai nghe những lời ta sẽ phán bảo các ngươi.

2 Vì này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi đã nhận được một giáo lệnh với tính cách là một aluật pháp cho giáo hội của ta, qua một người mà ta đã chỉ định cho các ngươi để tiếp nhận bcác giáo lệnh và các điều mặc khải từ tay ta.

3 Và điều này các ngươi sẽ biết một cách chắc chắn—rằng không một ai khác được chỉ định cho các ngươi để tiếp nhận các giáo lệnh và các điều mặc khải, cho đến khi nào hắn được mang đi khỏi, nếu hắn biết a trong ta.

4 Nhưng thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, akhông ai khác được chỉ định để nhận ân tứ này trừ phi qua hắn; vì nếu ân tứ này bị lấy đi khỏi hắn thì hắn sẽ chẳng còn quyền năng gì, ngoại trừ việc chỉ định người khác lên thay thế hắn.

5 Và đây là một luật pháp cho các ngươi, các ngươi không được chấp nhận những điều giảng dạy của bất cứ kẻ nào đến trước mặt các ngươi như là những điều mặc khải hay những giáo lệnh;

6 Và ta ban cho các ngươi điều này để các ngươi khỏi bị alừa gạt, để các ngươi có thể biết rằng chúng không phải từ ta mà đến.

7 Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào được ta asắc phong thì sẽ vào bằng bcổng và sẽ được sắc phong như ta đã nói với các ngươi trước kia, để giảng dạy những điều mặc khải mà các ngươi đã nhận được và sẽ nhận được qua kẻ do ta đã chỉ định.

8 Và giờ đây, này, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là khi cùng nhau nhóm họp, các ngươi phải adạy dỗ và gây dựng lẫn nhau, để các ngươi có thể biết cách hành động và điều khiển giáo hội của ta, cách hành động theo những điểm của luật pháp và các giáo lệnh của ta, mà ta đã ban cho.

9 Và như vậy các ngươi sẽ trở nên được giáo huấn về luật pháp của giáo hội ta, và được athánh hóa bởi những gì các ngươi đã nhận được, và phải tự ràng buộc mình để hành động trong mọi sự thánh thiện trước mặt ta—

10 Vậy nên, nếu các ngươi làm được như vậy, thì vinh quang sẽ được atăng thêm cho vương quốc mà các ngươi đã nhận được. Còn nếu các ngươi không làm được như vậy, thì những gì các ngươi đã nhận được sẽ bị blấy đi.

11 Các ngươi hãy thanh lọc những gì abất chính trong số các ngươi; hãy tự thánh hóa trước mặt ta;

12 Và nếu các ngươi ước muốn những vinh quang của vương quốc, thì các ngươi hãy chỉ định tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta và hãy atán trợ hắn trước mặt ta bằng sự cầu nguyện bởi đức tin.

13 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, nếu các ngươi ước muốn được biết anhững điều kín nhiệm của vương quốc, thì các ngươi hãy cung cấp thức ăn và áo mặc cho hắn, và bất cứ gì hắn cần tới để hắn hoàn thành công việc mà ta đã truyền lệnh cho hắn;

14 Và nếu các ngươi không làm như vậy, thì hắn sẽ ở lại với những người đã tiếp nhận hắn, để ta có thể bảo tồn một dân tộc athanh khiết trước mặt ta.

15 Lại nữa, ta nói, hãy nghe đây, hỡi các ngươi là các anh cả của giáo hội ta, là những người mà ta đã chỉ định: Các ngươi không phải được phái đi để được giảng dạy, nhưng để agiảng dạy cho con cái loài người biết những điều ta đã trao vào tay các ngươi qua quyền năng của bThánh Linh ta;

16 Và các ngươi phải được agiảng dạy từ trên cao. Hãy tự bthánh hóa mình, rồi các ngươi sẽ được cban cho quyền năng, để các ngươi có thể ban phát như ta đã nói.

17 Các ngươi hãy lắng nghe, vì này, angày btrọng đại của Chúa đã gần kề.

18 Vì đến ngày Chúa sẽ cất atiếng nói của Ngài từ trên trời; các tầng trời sẽ brung chuyển và đất sẽ crung động, và dtiếng kèn đồng của Thượng Đế sẽ thổi vang lên vừa lớn vừa dài, và sẽ nói với các quốc gia đang ngủ rằng: Hỡi các thánh hữu, các ngươi hãy etrỗi dậy và sống lại; hỡi những kẻ tội lỗi, các ngươi hãy gnằm yênhngủ đi cho đến khi nào ta sẽ gọi lại.

19 Vậy nên hãy thắt lưng thật chặt, kẻo các ngươi bị tìm thấy trong số những kẻ ác.

20 Hãy cất cao tiếng nói và chớ tiếc lời. Hãy kêu gọi các quốc gia phải hối cải, cả già lẫn trẻ, cả người nô lệ lẫn người tự do, mà bảo rằng: Các người hãy chuẩn bị đón chờ ngày trọng đại của Chúa;

21 Vì nếu tôi là một người đã cất tiếng kêu gọi các người hối cải, mà các người lại thù ghét tôi, thì các người sẽ nói làm sao khi ngày ấy đến, khi mà atiếng sấm sẽ phát ra từ các nơi tận cùng của trái đất, để nói vào tai những người đang sống rằng—Hãy hối cải và chuẩn bị cho ngày trọng đại của Chúa?

22 Phải, và lại nữa, ngày mà các lằn chớp sẽ nháng lên từ phương đông sang phương tây, và sẽ phát ra tiếng nói cho những người đang sống nghe, và làm những kẻ nghe phải ù tai, với những lời sau đây—Các người hãy hối cải, vì ngày trọng đại của Chúa đã đến?

23 Và lại nữa, Chúa sẽ cất tiếng từ trên trời mà phán rằng: Hãy nghe đây, Hỡi các quốc gia trên trái đất, hãy nghe lời nói của Thượng Đế là Đấng đã sáng tạo ra các ngươi.

24 Ôi, hỡi các quốc gia trên trái đất, đã biết bao lần ta muốn quy tụ các ngươi lại như agà mái túc con mình ấp trong cánh, mà các ngươi bđâu có khứng!

25 Đã bao lần ta akêu gọi các ngươi qua miệng bcác tôi tớ của ta, và bằng csự phù trợ của các thiên sứ, và bằng tiếng nói của chính ta, và bằng tiếng sấm tiếng chớp, và tiếng bão tố, và tiếng động đất, và mưa đá, và dnạn đói, và bệnh dịch đủ thứ, và bằng tiếng vang vĩ đại của kèn đồng, và bằng tiếng phán xét, và bằng giọng ethương xót suốt ngày, và bằng tiếng nói vinh quang và vinh dự cùng những của cải của cuộc sống vĩnh cửu, và đáng lẽ đã cứu các ngươi bằng sự cứu rỗi gvĩnh viễn, vậy mà các ngươi đâu có khứng!

26 Này, giờ đã đến, khi mà chén thịnh nộ của cơn phẫn nộ của ta đã tràn đầy.

27 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, đây là những lời của Chúa Thượng Đế của các ngươi.

28 Vậy nên, các ngươi hãy làm việc, các ngươi hãy alàm việc trong vườn nho của ta một lần cuối—một lần cuối hãy kêu gọi các dân cư trên thế gian.

29 Vì vào kỳ định của ta, ta sẽ ađến thế gian để phán xét, và dân của ta sẽ được cứu chuộc và sẽ cùng ta trị vì trên thế gian.

30 aThời Kỳ Ngàn Năm trọng đại, mà ta đã nói đến qua miệng của các tôi tớ ta, sẽ đến.

31 aSa Tan sẽ bị btrói buộc, và khi nó lại được thả lỏng, nó sẽ chỉ trị vì trong một cthời gian ngắn, và rồi dngày tận thế sẽ đến.

32 Và kẻ nào sống trong asự ngay chính thì sẽ được bthay đổi trong nháy mắt, và trái đất sẽ qua đi như bị lửa hủy diệt.

33 Và kẻ tà ác thì sẽ đi vào chốn có angọn lửa không thể bị dập tắt được, và ngày kết thúc của chúng ra sao chẳng ai trên thế gian biết được, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, cho đến ngày chúng đến trước mặt ta để chịu bphán xét.

34 Các ngươi hãy lắng nghe những lời này. Này, ta là Giê Su Ky Tô, aĐấng Cứu Rỗi của thế gian. Hãy btích lũy những điều này trong lòng mình, và hãy để cho csự trang nghiêm của vĩnh cửu dan nghỉ trong etâm trí mình.

35 Hãy ađiềm đạm. Hãy tuân giữ mọi giáo lệnh của ta. Quả thật vậy. A Men.