Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 76


Tiết 76

Khải tượng ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, tại Hiram, Ohio, ngày 16 tháng Hai năm 1832. Trong lời tựa về khải tượng này, lịch sử của Joseph Smith nói: “Sau khi tôi từ đại hội ở Amherst trở về, tôi đã bắt đầu lại việc phiên dịch Thánh Thư. Qua các điều mặc khải khác nhau đã nhận được, thì rõ ràng là nhiều điều quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi loài người, đã bị lấy đi khỏi Kinh Thánh, hoặc đã mất đi trước khi Kinh Thánh được sưu tập. Qua các lẽ thật còn lại thì hiển nhiên rằng, nếu Thượng Đế thưởng mọi người theo hành động họ đã làm lúc còn sống trong thể xác, danh từ ‘Thiên Thượng’, nơi mà được đề cập đến là chốn cư ngụ vĩnh cửu của các Thánh Hữu, phải gồm có nhiều vương quốc hơn là có một. Phù hợp với điều này, … trong khi phiên dịch Phúc Âm của Thánh Giăng, tôi và Anh cả Rigdon trông thấy khải tượng sau đây.” Vào lúc khải tượng này được ban cho, Vị Tiên Tri đang phiên dịch Giăng 5:29.

1–4, Chúa là Thượng Đế; 5–10, Những điều kín nhiệm của vương quốc sẽ được tiết lộ cho tất cả những người trung thành biết; 11–17, Tất cả mọi người sẽ sống lại trong lần phục sinh của người công minh hoặc người không công minh; 18–24, Các dân cư trong nhiều thế giới là các con trai và con gái của Thượng Đế sinh ra qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô; 25–29, Một thiên sứ của Thượng Đế sa ngã và trở thành quỷ dữ; 30–49, Những đứa con trai diệt vong phải mắc tội vĩnh cửu; tất cả những người khác nhận được một mức độ cứu rỗi nào đó; 50–70, Vinh quang và phần thưởng của những người được tôn cao trong vương quốc thượng thiên được miêu tả; 71–80, Những người mà sẽ thừa hưởng vương quốc trung thiên được miêu tả; 81–113, Tình trạng của những người ở trong các vinh quang hạ thiên, trung thiên và thượng thiên được giải thích; 114–119, Những người trung thành có thể thấy và hiểu được những điều kín nhiệm của vương quốc của Thượng Đế bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

1 Hãy anghe đây, hỡi các tầng trời, và hãy lắng tai, hỡi thế gian, và các ngươi hãy vui mừng, hỡi dân cư ở trên đó, vì Chúa là bThượng Đế, và ngoài Ngài ra cchẳngdĐấng Cứu Rỗi nào khác.

2 Sự thông sáng của Ngài alớn lao, những đường lối của Ngài bkỳ diệu, và tầm mức của những việc làm của Ngài không ai có thể khám phá ra được.

3 aMục đích của Ngài không bao giờ thất bại, cũng không ai có thể chặn đứng bàn tay của Ngài được.

4 Từ vĩnh cửu này đến vĩnh cửu khác, Ngài vẫn anhư vậy, và những năm tháng của Ngài không bao giờ bchấm dứt.

5 Vì Chúa đã phán như vậy—Ta, là Chúa, đầy lòng athương xót và nhân từ đối với những ai biết bkính sợ ta, và thích tôn vinh những ai biết cphục vụ ta trong sự ngay chính và trong lẽ thật cho đến cùng.

6 Phần thưởng của họ sẽ vĩ đại và avinh quang của họ sẽ vĩnh cửu.

7 Và đối với họ, ta sẽ atiết lộ tất cả bnhững điều kín nhiệm, phải, tất cả những điều kín nhiệm thuộc vương quốc của ta bị giấu kín từ những ngày xưa, và trong những thời đại tương lai, ta sẽ tiết lộ cho họ biết nhã ý của ta về tất cả những điều liên quan tới vương quốc của ta.

8 Phải, ngay cả những kỳ diệu của vĩnh cửu, họ cũng sẽ biết đến, và ta cũng sẽ chỉ cho họ thấy những sự việc tương lai, ngay cả những sự việc trong nhiều thế hệ.

9 asự khôn ngoan của họ sẽ rất lớn lao, và bsự hiểu biết của họ sẽ cao tới tận trời; và trước mắt họ, sự thông sáng của những kẻ khôn ngoan sẽ ctàn lụn, và sự hiểu biết của những kẻ thông thái sẽ trở thành số không.

10 Vì qua aThánh Linh của ta, ta sẽ bsoi sáng cho họ, và qua cquyền năng của ta, ta sẽ cho họ biết những bí mật của ý muốn của ta—phải, ngay cả những điều dmắt chưa từng thấy được, tai chưa từng nghe được, và cũng chưa từng xâm nhập vào tâm trí của loài người.

11 Trong khi chúng tôi là Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon được Thánh Linh acảm hóa vào ngày mười sáu tháng Hai, vào năm của Chúa chúng ta một ngàn tám trăm ba mươi hai—

12 Qua quyền năng của aThánh Linh, bmắt chúng tôi được mở ra và sự hiểu biết của chúng tôi được soi sáng, để thấy và hiểu những điều của Thượng Đế—

13 Ngay cả những sự việc mà đã xảy ra từ lúc khởi đầu trước khi có thế gian, những sự việc được Đức Chúa Cha thiết lập, qua Con Độc Sinh của Ngài, là Đấng trong lòng của Đức Chúa Cha từ alúc khởi đầu;

14 Là Đấng mà chúng tôi làm chứng về; và điều mà chúng tôi làm chứng đây là phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô, là Vị Nam Tử mà chúng tôi thấy và anói chuyện với Ngài trong một bkhải tượng từ trên trời.

15 Vì trong lúc chúng tôi đang làm công việc aphiên dịch mà Chúa đã chỉ định cho chúng tôi, khi chúng tôi dịch đến câu hai mươi chín của chương thứ năm trong sách Giăng, thì chương này được ban cho chúng tôi như sau—

16 Nói về sự phục sinh của những kẻ đã chết, về những kẻ sẽ được anghe tiếng nói của bCon của Người:

17 Và sẽ ra khỏi; những ai đã làm alành, trong lần bphục sinh của cnhững người công minh; và những ai đã làm ác, trong lần phục sinh của những người không công minh.

18 Giờ đây, điều này đã khiến chúng tôi kinh ngạc, vì nó đã được Thánh Linh ban cho chúng tôi.

19 Và trong khi chúng tôi đang asuy ngẫm về những điều này, thì Chúa sờ vào mắt hiểu biết của chúng tôi và chúng được mở ra, và vinh quang của Chúa chói lòa xung quanh.

20 Và chúng tôi nhìn thấy avinh quang của Vị Nam Tử, ở bên btay phải của cĐức Chúa Cha, và nhận được sự trọn vẹn của Ngài;

21 Và trông thấy acác thiên sứ thánh, và những vị bđược thánh hóa trước ngai của Ngài, đang cthờ phượng Thượng Đế, và Đấng Chiên Con, họ thờ phượng Ngài mãi mãi và đời đời.

22 Và giờ đây, sau bao nhiêu chứng ngôn mà đã được nói về Ngài, thì đây là achứng ngôn, gần đây nhất trong tất cả các chứng ngôn, mà chúng tôi nói về Ngài: Rằng Ngài bhằng sống!

23 Vì chúng tôi đã atrông thấy Ngài, ngay cả ở bên tay phải của bThượng Đế; và chúng tôi đã nghe được tiếng nói làm chứng rằng Ngài là cCon Độc Sinh của Đức Chúa Cha—

24 Rằng, bởi aNgài, qua Ngài và do Ngài mà bcác thế giới đã và đang được sáng tạo, và dân cư trên ấy là ccon trai và con gái của Thượng Đế sinh ra.

25 Và điều mà chúng tôi cũng thấy, và xin làm chứng rằng một athiên sứ của Thượng Đế từng có thẩm quyền trong chốn hiện diện của Thượng Đế, là người đã chống lại Con Độc Sinh mà Đức Chúa Cha yêu quý và là Đấng đã ở trong lòng Đức Chúa Cha, đã bị đuổi ra khỏi nơi hiện diện của Thượng Đế và Vị Nam Tử,

26 Và bị gọi là Diệt Vong, vì các tầng trời đã khóc cho nó—nó là aLu Xi Phe, con trai của ban mai.

27 Và chúng tôi thấy, và trông kìa, nó angã xuống! Ngã xuống, ngay cả con trai của ban mai!

28 Và trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh, thì Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng chúng tôi phải viết về khải tượng này; vì chúng tôi đã thấy Sa Tan, acon rắn ngày xưa, tức là bquỷ dữ, kẻ đã cchống lại Thượng Đế, và tìm cách chiếm vương quốc của Thượng Đế của chúng ta và của Đấng Ky Tô của Ngài—

29 Vậy nên, nó đã gây achiến với các thánh hữu của Thượng Đế, và bao vây họ.

30 Và chúng tôi trông thấy một khải tượng về những nỗi khốn khổ của những người bị nó gây chiến và chinh phục, vì tiếng nói của Chúa đã đến với chúng tôi như vầy:

31 Chúa đã phán như vậy về tất cả những kẻ hiểu biết quyền năng của ta, và đã được chia sẻ quyền năng ấy, và rồi lại để cho mình bị quyền năng của quỷ dữ achinh phục, và chối bỏ lẽ thật và lại còn thách đố quyền năng của ta—

32 Chính những kẻ này là anhững đứa con trai bdiệt vong, là những kẻ mà ta nói rằng tốt hơn là chúng đừng bao giờ sinh ra;

33 Vì chúng là những bình chứa cơn thịnh nộ, phải hứng lấy cơn thịnh nộ của Thượng Đế, cùng với quỷ dữ và những quỷ sứ của nó trong chốn vĩnh cửu;

34 Đối với những kẻ này, ta đã nói rằng không có asự tha thứ nào cho chúng trên thế gian này cũng như trong thế giới mai sau—

35 Vì chúng đã achối bỏ Đức Thánh Linh sau khi đã tiếp nhận Ngài, và đã chối bỏ Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, đã bđóng đinh Ngài trên thập tự giá cho mình và bắt Ngài chịu sự tủi nhục công khai.

36 Những kẻ này là những kẻ sẽ phải đi vào ahồ lửa với diêm sinh, với quỷ dữ và những quỷ sứ của nó—

37 Và là những kẻ duy nhất mà acái chết thứ hai có quyền đụng đến;

38 Phải, thật vậy, là anhững kẻ duy nhất mà sẽ không được cứu chuộc vào kỳ định của Chúa, sau những khốn khổ bởi cơn thịnh nộ của Ngài.

39 Vì tất cả những kẻ khác sẽ được asống lại bởi bsự phục sinh của kẻ chết, nhờ sự đắc thắng và vinh quang của cChiên Con, là Đấng bị giết chết, là Đấng ở trong lòng Đức Chúa Cha trước khi thế gian được tạo dựng.

40 Và đây là aphúc âm, tin lành, mà tiếng nói từ trên trời làm chứng cho chúng tôi biết—

41 Rằng Ngài đã đến với thế gian, Ngài là Giê Su, để bị ađóng đinh trên thập tự giá vì thế gian, và để bmang tội lỗi của cthế gian, và để dthánh hóa thế gian, và etẩy sạch nó khỏi mọi sự bất chính;

42 Rằng nhờ Ngài mà tất cả đều có thể được acứu rỗi, những người mà Đức Chúa Cha đã đặt vào quyền năng của Ngài và đã do Ngài tạo ra;

43 Ngài vinh danh Đức Chúa Cha, và cứu rỗi tất cả những công trình do tay Ngài tạo ra, ngoại trừ những đứa con trai diệt vong là những kẻ chối bỏ Vị Nam Tử sau khi Đức Chúa Cha đã biểu lộ Ngài.

44 Vậy nên, Ngài cứu rỗi tất cả ngoại trừ những kẻ đó—chúng sẽ phải đi vào ahình phạt bvĩnh viễn, đó là hình phạt bất tận, đó là hình phạt vĩnh cửu, để ngự trị cùng với cquỷ dữ và những quỷ sứ của nó trong chốn vĩnh cửu, nơi mà dsâu bọ của chúng không bao giờ chết, và ngọn lửa không bao giờ tắt, tức là cực hình của chúng—

45 asự kết cuộc của cực hình, nơi chốn của cực hình, cùng cực hình của chúng, không ai biết được.

46 Điều này chưa được tiết lộ trước kia, hay bây giờ, và cũng chẳng sẽ bao giờ được tiết lộ cho mọi người biết, ngoại trừ những kẻ bị nhận cực hình này;

47 Tuy nhiên, ta, là Chúa, cho nhiều người trông thấy qua khải tượng, nhưng lại khép kín tức thời;

48 Vậy nên, sự kết cuộc, chiều rộng, chiều cao, abề sâu, và sự khốn khó của nó, họ không hiểu được, và cũng không ai hiểu được ngoại trừ những kẻ bị bấn định cho csự đoán phạt này.

49 Và chúng tôi nghe tiếng nói phán rằng: Hãy ghi chép khải tượng này, vì trông kìa, đây là sự chấm dứt khải tượng về những nỗi khốn khổ của những kẻ không tin kính.

50 Và chúng tôi làm chứng một lần nữa—vì chúng tôi đã thấy và nghe, và đây là achứng ngôn về phúc âm của Đấng Ky Tô về những người sẽ sống lại trong lần bphục sinh của những người công minh—

51 Họ là những người nhận được chứng ngôn về Chúa Giê Su, và atin vào danh Ngài và bchịu báp têm theo cthể cách mai táng của Ngài, nghĩa là được dchôn xuống nước trong danh Ngài, và điều này theo như giáo lệnh mà Ngài đã ban cho—

52 Để bằng cách tuân giữ những giáo lệnh, họ có thể ađược gột rửabtẩy sạch khỏi tất cả tội lỗi của mình, và nhận được Đức Thánh Linh qua phép đặt ctay bởi người được dsắc phong và được đóng ấn với equyền năng này;

53 Và là những người nhờ đức tin mà khắc phục, và được aấn chứng bởi bĐức Thánh Linh hứa hẹn mà Đức Chúa Cha trút xuống trên tất cả những ai công minh và chân thật.

54 Họ là những người thuộc giáo hội aCon Đầu Lòng.

55 Họ là những người mà Đức Chúa Cha đã ban atất cả mọi điều trong tay họ—

56 Họ là anhững thầy tư tế và là những vị vua, là những người đã nhận được sự trọn vẹn của Ngài, và vinh quang của Ngài;

57 Và là anhững thầy tư tế của Đấng Tối Cao, theo ban Mên Chi Xê Đéc, và ban này theo ban bHê Nóc, và ban này theo cban Con Độc Sinh.

58 Vậy nên, như đã được ghi chép, họ là anhững thượng đế, ngay cả là bcác con trai của cThượng Đế

59 Vậy nên, amọi sự là của họ, dù sự sống hay sự chết, hoặc những sự hiện tại, hay những sự sắp đến, tất cả đều là của họ và họ là của Đấng Ky Tô, và Đấng Ky Tô là của Thượng Đế.

60 Và họ sẽ akhắc phục được mọi sự.

61 Vậy nên, chớ ai ahãnh diện về loài người, mà tốt hơn là phải bhãnh diện về Thượng Đế, là Đấng làm cho mọi kẻ thù phải ckhuất phục dưới chân Ngài.

62 Những người này sẽ được a trong bchốn hiện diện của Thượng Đế và Đấng Ky Tô của Ngài mãi mãi và đời đời.

63 Đây là anhững người mà Ngài sẽ đem theo với Ngài, khi Ngài từ các đám mây trên trời bxuống ctrị vì dân Ngài trên thế gian này.

64 Đây là những người sẽ dự phần trong alần phục sinh thứ nhất.

65 Đây là những người sẽ sống lại trong alần phục sinh của những người công minh.

66 Đây là những người đã đến aNúi bSi Ôn, và vào thành phố của Thượng Đế hằng sống, là nơi thiên thượng, chốn thánh thiện nhất.

67 Đây là những người đã gia nhập với vô số thiên sứ, với đại hội và giáo hội của aHê Nóc, và của bCon Đầu Lòng.

68 Đây là những người mà tên của họ được aghi trên thiên thượng, nơi Thượng Đế và Đấng Ky Tô là bphán quan của tất cả.

69 Đây là những người acông minh được bvẹn lành nhờ Giê Su là Đấng trung gian của cgiao ước mới, Đấng đã làm nên dsự chuộc tội hoàn hảo này bằng sự đổ emáu của chính Ngài.

70 Đây là những người mà thể xác của họ thuộc athượng thiên giới, bvinh quang của họ là vinh quang của cmặt trời, là vinh quang của Thượng Đế, cao hơn tất cả, vinh quang của họ được ghi chép như là điển hình cho sự sáng chói của mặt trời trong bầu trời.

71 Và lại nữa, chúng tôi thấy atrung thiên giới, và này, và trông kìa, đây là những người thuộc trung thiên giới, vinh quang của họ khác với vinh quang của giáo hội Con Đầu Lòng là Đấng đã nhận được sự trọn vẹn của Đức Chúa Cha, cũng như vinh quang của bmặt trăng khác với mặt trời trên bầu trời vậy.

72 Này, đây là những người đã chết mà akhông biết bluật pháp;

73 Và họ cũng là anhững linh hồn của những người bị giam giữ trong bngục tù mà Vị Nam Tử đã viếng và cthuyết giảng dphúc âm cho họ nghe, để họ có thể được xét xử như loài người trong xác thịt;

74 Những người mà không nhận được achứng ngôn về Chúa Giê Su khi còn ở trong xác thịt, nhưng sau đó đã nhận được.

75 Đây là những người danh giá khi còn tại thế, nhưng bị mù quáng vì sự quỷ quyệt của loài người.

76 Đây là những người nhận được vinh quang của Ngài, nhưng không nhận được sự trọn vẹn của Ngài.

77 Đây là những người nhận được sự hiện diện của Vị Nam Tử, nhưng không nhận được sự trọn vẹn của Đức Chúa Cha.

78 Vậy nên, họ là anhững thể xác thuộc trung thiên giới, chứ không phải những thể xác thuộc thượng thiên giới, và khác biệt về vinh quang như mặt trăng khác với mặt trời vậy.

79 Đây là những người không aquả cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê Su; vậy nên họ không nhận được mão triều thiên của vương quốc của Thượng Đế chúng ta.

80 Và giờ đây, đây là phần kết thúc khải tượng mà chúng tôi thấy về trung thiên giới mà Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi phải viết lại trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh.

81 Và lại nữa, chúng tôi trông thấy vinh quang của ahạ thiên giới, là vinh quang kém hơn, giống như vinh quang của các vì sao khác với vinh quang của mặt trăng trên bầu trời.

82 Đây là những kẻ không chấp nhận phúc âm của Đấng Ky Tô, và cũng không chấp nhận achứng ngôn về Chúa Giê Su.

83 Đây là những kẻ không chối bỏ Đức Thánh Linh.

84 Đây là những kẻ bị xô xuống angục giới.

85 Đây là những kẻ sẽ không được cứu khỏi tay aquỷ dữ cho đến khi có blần phục sinh sau cùng, cho đến khi Chúa, tức là Đấng Ky Tô cChiên Con, làm xong công việc của Ngài.

86 Đây là những kẻ không nhận được sự trọn vẹn của Ngài trong thế giới vĩnh cửu, nhưng nhận được Đức Thánh Linh qua sự phù trợ của trung thiên giới;

87 Và trung thiên giới qua asự phù trợ của thượng thiên giới.

88 Và hạ thiên giới cũng nhận được sự phù trợ của các thiên sứ là những vị được chỉ định để trợ giúp họ, hay là những vị được chỉ định làm những thần linh phù trợ cho họ; vì họ sẽ là những người thừa kế sự cứu rỗi.

89 Và như vậy chúng tôi đã thấy, trong khải tượng trên trời, vinh quang của hạ thiên giới, là vinh quang vượt khỏi mọi sự hiểu biết;

90 Và không một ai hiểu được nó ngoại trừ người mà Thượng Đế đã tiết lộ cho biết.

91 Và như vậy chúng tôi đã thấy vinh quang của trung thiên giới là vinh quang vượt hẳn vinh quang của hạ thiên giới về mọi phương diện, nghĩa là về vinh quang, và về quyền năng, và về sức mạnh, và về quyền thống trị.

92 Và như vậy chúng tôi đã trông thấy vinh quang của thượng thiên giới, là vinh quang vượt hơn tất cả về mọi phương diện—nơi đó Thượng Đế, tức là Đức Chúa Cha, ngự trị trên ngai của Ngài mãi mãi và đời đời;

93 Trước ngai Ngài, tất cả mọi vật đều khiêm nhường cúi đầu nghiêng mình một cách atôn kính, và tôn vinh Ngài mãi mãi và đời đời.

94 Những người sống trong achốn hiện diện của Ngài thuộc về giáo hội bCon Đầu Lòng; và họ trông thấy như họ được trông thấy, và họ cbiết như họ được biết đến, vì họ đã nhận được sự trọn vẹn của Ngài và dân điển của Ngài;

95 Và Ngài làm cho họ được angang nhau về quyền năng, và về sức mạnh, và về quyền thống trị.

96 Và vinh quang thượng thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của amặt trời thì độc nhất.

97 Và vinh quang trung thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của mặt trăng thì độc nhất.

98 Và vinh quang hạ thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của các vì sao thì độc nhất; vì như ngôi sao này khác với ngôi sao kia về vinh quang, thì cũng vậy, người này khác với người kia về vinh quang trong hạ thiên giới;

99 Vì đây là những người của aPhao Lô, và của A Bô Lô và của Sê Pha.

100 Đây là những người nói rằng họ là một số của người này và một số của người khác—một số của Đấng Ky Tô và một số của Giăng, và một số của Môi Se, và một số của Ê Li A, và một số của Ê Sai A, và một số của Ê Sai và một số của Hê Nóc;

101 Nhưng không chấp nhận phúc âm, cũng không chấp nhận chứng ngôn về Chúa Giê Su, cũng không chấp nhận các vị tiên tri hay agiao ước vĩnh viễn.

102 Sau rốt, đây là tất cả những kẻ không được quy tụ cùng với các thánh hữu, để được acất lên theo bgiáo hội Con Đầu Lòng, và được đón nhận vào trong mây.

103 Đây là anhững kẻ bdối trá, và những kẻ đồng bóng, và cnhững kẻ ngoại tình, và những kẻ gian dâm, và bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm điều dối trá.

104 Đây là những kẻ hứng chịu acơn thịnh nộ của Thượng Đế trên thế gian này.

105 Đây là những kẻ hứng chịu asự trả thù của ngọn lửa vĩnh cửu.

106 Đây là những kẻ bị xô xuống angục giớibhứng chịu cơn thịnh nộ của cThượng Đế Toàn Năng, cho đến thời kỳ dtrọn vẹn, khi mà Đấng Ky Tô đã ekhuất phục được tất cả kẻ thù dưới chân Ngài, và đã glàm xong công việc của Ngài.

107 Khi mà Ngài dâng vương quốc lên, và giao lại cho Đức Chúa Cha, một vương quốc không tì vết, và nói rằng: Con đã khắc phục và agiày đạp lên bthùng ép rượu một mình, đó là thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Thượng Đế Toàn Năng.

108 Rồi Ngài sẽ được đội mão triều thiên đầy vinh quang của Ngài, ngồi lên angai quyền năng của Ngài để trị vì mãi mãi và đời đời.

109 Nhưng này, và trông kìa, chúng tôi trông thấy vinh quang và dân cư trong thế giới hạ thiên, rằng họ nhiều vô kể như những ngôi sao trên bầu trời, hay chẳng khác chi những hạt cát trên bãi biển;

110 Và nghe tiếng nói của Chúa phán rằng: Tất cả những kẻ này quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ phải athú tội với Đấng mà ngồi trên ngai mãi mãi và đời đời;

111 Vì họ sẽ được xét xử tùy theo việc làm của mình, và mọi người sẽ nhận được vị thế của mình tùy theo aviệc làm của người ấy, lãnh vực thống trị của người ấy trong bnhững gian nhà đã được chuẩn bị sẵn;

112 Và họ sẽ là những tôi tớ của Đấng Tối Cao; nhưng anơi Thượng Đế và Đấng Ky Tô b thì họ sẽ không thể đến được, những thế giới vô tận.

113 Đến đây là chấm dứt khải tượng mà chúng tôi đã trông thấy, và chúng tôi được lệnh phải ghi chép lại trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh.

114 Nhưng avĩ đại thay và kỳ diệu thay những việc làm của Chúa, cùng bnhững điều kín nhiệm của vương quốc của Ngài mà Ngài đã cho chúng tôi thấy, những điều này vượt khỏi mọi sự hiểu biết phàm tục về vinh quang, và về sức mạnh, và về quyền thống trị;

115 Những điều này Ngài đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng chúng tôi không được viết ra trong khi chúng tôi còn đang ở trong Thánh Linh, và loài người không được aphép nói ra;

116 Và loài người cũng không có akhả năng tiết lộ được những điều này, vì họ chỉ được thấy và bhiểu được nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi, là quyền năng mà Thượng Đế ban cho những ai yêu mến Ngài, và biết trở nên thanh khiết trước mặt Ngài;

117 Đối với những người đó Ngài ban cho đặc ân này để họ tự mình thấy và biết được;

118 Để nhờ quyền năng và sự biểu hiện của Thánh Linh, trong khi còn đang ở trong xác thịt, họ có khả năng đương nổi sự hiện diện của Ngài trong thế giới của vinh quang.

119 Và cầu mong vinh quang, và vinh hiển, và quyền thống trị ở cùng Thượng Đế và Chiên Con mãi mãi và đời đời. A Men.