Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 29


Tiết 29

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith trước sự hiện diện của sáu anh cả, tại Fayette, New York, tháng Chín năm 1830. Điều mặc khải này được ban ra vài ngày trước khi đại hội bắt đầu họp vào ngày 26 tháng Chín năm 1830.

1–8, Đấng Ky Tô quy tụ những người chọn lọc của Ngài; 9–11, Sự hiện đến của Ngài sẽ khởi đầu cho Thời Kỳ Ngàn Năm; 12–13, Mười Hai Vị Sứ Đồ sẽ phán xét tất cả dân Y Sơ Ra Ên; 14–21, Các điềm triệu, các tai họa và những sự tiêu điều sẽ đến trước Sự Tái Lâm; 22–28, Sự phục sinh cuối cùng và sự phán xét cuối cùng sẽ đến sau Thời Kỳ Ngàn Năm; 29–35, Tất cả mọi sự vật đều thuộc linh đối với Chúa; 36–39, Quỷ dữ và muôn quân của nó bị đuổi ra khỏi thiên thượng để cám dỗ loài người; 40–45, Sự Sa Ngã và Sự Chuộc Tội mang lại sự cứu rỗi; 46–50, Trẻ thơ được cứu chuộc qua Sự Chuộc Tội.

1 Hãy lắng nghe, tiếng nói của Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, aĐấng Hằng Hữu Vĩ Đại, và cánh tay bthương xót của ta đã cchuộc tội lỗi của các ngươi;

2 Ta aquy tụ dân ta lại như gà mái túc con mình ấp trong cánh, đó là tất cả những ai biết nghe lời ta và biết bhạ mình trước mặt ta, cùng kêu cầu ta bằng những lời cầu nguyện mãnh liệt.

3 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, vào lúc này tội lỗi các ngươi đã được atha, vì vậy các ngươi mới nhận được những điều này; nhưng phải nhớ đừng phạm tội nữa, kẻo hiểm nguy sẽ đến với các ngươi.

4 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi được lựa chọn từ giữa thế gian, để rao truyền phúc âm của ta bằng một âm thanh vui vẻ, như bằng atiếng vang của kèn đồng.

5 Hãy nức lòng và vui mừng, vì ta đang aở giữa các ngươi, và ta là bĐấng biện hộ cho các ngươi với Đức Chúa Cha; và ý muốn tốt đẹp của Ngài là ban cvương quốc cho các ngươi.

6 Và như có lời chép rằng—Bất cứ điều gì mà các ngươi acầu xin với bđức tin cùng cnhất trí cầu nguyện theo lệnh truyền của ta, thì các ngươi sẽ nhận được.

7 Và các ngươi được kêu gọi để thực hiện asự quy tụ bnhững người chọn lọc của ta; vì những người chọn lọc của ta cnghe tiếng nói của ta và không chai đá trong dlòng;

8 Vậy nên sắc lệnh từ Đức Chúa Cha đã được ban ra là họ phải được aquy tụ lại tại một nơi trên mặt đất này, để bchuẩn bị lòng họ và để được chuẩn bị trong mọi việc hầu đối phó với ngày mà csự hoạn nạn và sự tiêu điều sẽ giáng lên những kẻ tà ác.

9 Vì giờ đã gần kề, và ngày đó cũng gần đến rồi, khi mà thế gian đã chín muồi; và tất cả anhững kẻ kiêu ngạo và những kẻ làm điều tà ác sẽ như brơm rạ; và ta sẽ cđốt chúng cháy tiêu để cho sự tà ác không còn trên thế gian này nữa, lời Chúa Muôn Quân phán vậy;

10 Vì giờ đã gần kề, và những gì các sứ đồ của ta anói ra đều phải được ứng nghiệm; vì sự việc ắt sẽ xảy ra đúng như lời họ nói vậy;

11 Vì ta sẽ hiện ra từ trên trời với quyền năng và vinh quang lớn lao cùng với amuôn quân trên ấy và sẽ ở với loài người trên thế gian trong bsự ngay chính suốt cmột ngàn năm, và những kẻ tà ác sẽ không sống sót.

12 Và lại nữa, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, và điều này được ban ra như một sắc lệnh nghiêm khắc do ý muốn của Đức Chúa Cha, rằng acác sứ đồ của ta, Mười Hai người đã ở với ta trong giáo vụ của ta tại Giê Ru Sa Lem, sẽ đứng bên tay phải của ta vào ngày ta đến giữa cột blửa. Họ sẽ mặc những chiếc áo của sự ngay chính, với mão triều thiên đội trên đầu, trong cvinh quang chẳng khác gì ta, để dphán xét toàn thể gia tộc Y Sơ Ra Ên và tất cả những người đã yêu mến ta và tuân giữ các giáo lệnh của ta, và không có một ai khác.

13 atiếng kèn đồng sẽ vang lên vừa lớn vừa dài, giống như trên Núi Si Na I, và cả trái đất sẽ rung chuyển, và họ sẽ bsống lại—phải, đó là cnhững người đã chết trong ta, để nhận lãnh dmão triều thiên của sự ngay chính, và để được mặc vào, egiống như ta, để ở cùng ta, ngõ hầu ta và họ sẽ trở thành một.

14 Nhưng này, ta nói cho các ngươi hay, trước angày vĩ đại đó đến, bmặt trời sẽ tối sầm lại, và mặt trăng sẽ đổi ra máu, và các ngôi sao từ trời sa xuống và rồi cả trên trời cao và dưới đất sẽ có cnhững điềm triệu lớn lao hơn;

15 Và sẽ có sự khóc than và arên rỉ ở giữa muôn triệu loài người;

16 Và sẽ có amưa đá dữ dội rơi xuống phá hại mùa màng trên trái đất.

17 Và chuyện rằng, vì sự tà ác của thế gian, khiến ta phải atrả thù bnhững kẻ tà ác, vì chúng không hối cải; vì chén phẫn nộ của ta đã tràn đầy; vì này, cmáu của ta sẽ không tẩy sạch chúng nếu chúng không nghe lời ta.

18 Vậy nên, ta là Đức Chúa Trời sẽ khiến những đàn ruồi bay xuống mặt đất để bám lấy những dân cư ở đó, và ăn thịt chúng, và làm nẩy sinh ra giòi bọ trong thân thể chúng;

19 Và lưỡi của chúng sẽ bị chặn lại để chúng không athốt lên được lời nào chống lại ta; thịt của chúng sẽ rời khỏi xương, và mắt của chúng sẽ rớt ra khỏi tròng;

20 Và chuyện rằng, athú vật trong rừng và chim muông trên trời sẽ nhai nuốt chúng.

21 Và giáo hội vĩ đại và akhả ố đó, là bgái điếm của toàn thể thế gian, sẽ bị lật đổ bởi cngọn lửa thiêu nuốt, đúng như lời miệng tiên tri Ê Xê Chi Ên đã nói. Vị tiên tri ấy đã nói về những điều này là những điều chưa xảy ra nhưng chắc chắn dphải xảy ra, như ta hằng sống, vì sự khả ố không thể ngự trị được.

22 Và lại nữa, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng khi nào amột ngàn năm chấm dứt và loài người lại bắt đầu chối bỏ Thượng Đế của họ, thì lúc đó ta sẽ chỉ tha thế gian một bmùa ngắn nữa mà thôi;

23 asự cuối cùng sẽ đến, và rồi trời và đất sẽ tiêu tan và bqua đi, và sẽ có một trời mới và một cđất mới.

24 Vì tất cả những gì cũ kỹ sẽ aqua đi, và mọi sự vật sẽ trở nên mới, ngay cả trời và đất cùng tất cả vạn vật trên ấy, cả người lẫn thú vật, chim muông trên trời lẫn cá dưới biển;

25 Và không một asợi tóc nào, không một hạt bụi nào sẽ bị mất, vì chúng là những tác phẩm do bàn tay ta tạo nên.

26 Nhưng này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, trước khi trái đất qua đi thì aMi Chen, là bthiên sứ thượng đẳng của ta, sẽ thổi vang ctiếng kèn đồng của mình, và tất cả những kẻ đã chết đều dthức dậy, vì mộ của họ sẽ được mở ra và họ sẽ etrỗi dậy—phải, tất cả.

27 Và rồi anhững người ngay chính sẽ được quy tụ lại bbên tay phải của ta để được cuộc sống vĩnh cửu; còn những kẻ tà ác sẽ ở bên tay trái ta, là những kẻ ta sẽ hổ thẹn nhận trước mặt Đức Chúa Cha;

28 Vậy nên ta sẽ bảo chúng như vầy—Hãy alui ra khỏi ta, hỡi các ngươi là những kẻ bị rủa sả, hãy tới nơi có bngọn lửa vĩnh viễn đã chuẩn bị cho cquỷ dữ và những quỷ sứ của nó.

29 Và giờ đây, này, ta nói cho các ngươi hay, ta chưa hề mở miệng nói rằng chúng sẽ được trở về, vì anơi nào có ta thì chúng không thể đến được, vì chúng không có quyền năng gì cả.

30 Nhưng hãy nhớ rằng tất cả những điều phán xét của ta chưa được ban cho loài người; và những lời từ miệng ta nói ra đều sẽ được ứng nghiệm, rằng anhững kẻ đầu tiên sẽ trở thành những kẻ sau cùng, và những kẻ sau cùng sẽ trở thành những kẻ đầu tiên, trong tất cả mọi vật do ta sáng tạo bằng lời của quyền năng của ta, đó là quyền năng của Thánh Linh ta.

31 Vì ta đã atạo ra chúng bằng quyền năng của Thánh Linh ta; phải tất cả mọi vật, cả bthuộc linh lẫn thế tục—

32 Trước nhất là athuộc linh rồi thứ đến là thế tục, đó là phần khởi đầu của công việc của ta; và kế đó, trước nhất là thế tục rồi thứ đến là thuộc linh, đó là phần kết thúc công việc của ta—

33 Ta nói cho các ngươi biết như vậy để các ngươi có thể dễ hiểu; nhưng đối với chính ta thì những công việc của ta không có asự kết thúc và cũng không có sự khởi đầu; nhưng ta phải nói như vậy để các ngươi có thể hiểu được, vì các ngươi đã cầu vấn ta về việc đó và đã thuận với nhau.

34 Vậy nên, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng đối với ta mọi sự việc đều thuộc phần linh cả; và ta chưa bao giờ ban cho các ngươi một luật pháp nào thuộc về thế tục, hay ban cho một người nào, hoặc ban cho con cái loài người; hay ban cho A Đam là tổ phụ của các ngươi, người mà ta đã sáng tạo.

35 Này, ta cho hắn aquyền tự quyết riêng cho chính mình; và ta cũng ban cho hắn giáo lệnh, nhưng ta không ban cho hắn giáo lệnh nào thuộc thế tục, vì bnhững giáo lệnh của ta đều thuộc phần linh; chúng không thuộc thiên nhiên hay thế tục, cũng không thuộc xác thịt hay nhục dục.

36 Và chuyện rằng, A Đam, vì bị quỷ dữ cám dỗ—vì này, aquỷ dữ đứng trước mặt A Đam, vì nó đã bchống lại ta mà bảo rằng: Hãy ban cho con cvinh hiển của Cha, tức là dquyền năng của ta; rồi nó khiến emột phần ba gmuôn quân trên trời rời bỏ ta vì chúng có hquyền tự quyết của chúng;

37 Và chúng bị quăng xuống và do đó trở thành aquỷ dữbcác quỷ sứ của nó;

38 Và, này, có một nơi được chuẩn bị sẵn cho chúng từ lúc đầu, chỗ đó là angục giới.

39 Và điều cần thiết là quỷ dữ phải acám dỗ con cái loài người, bằng không thì loài người sẽ không tự quyết riêng cho chính mình được; vì nếu loài người chưa từng nếm bsự đắng cay thì làm sao biết được ngọt bùi—

40 Vậy nên, chuyện rằng quỷ dữ đã cám dỗ A Đam, và A Đam đã ăn atrái cấm và phạm điều giáo lệnh, và như thế hắn bị blệ thuộc vào ý muốn của quỷ dữ, vì hắn đã nhường bước cho sự cám dỗ.

41 Vậy nên, ta là Đức Chúa Trời đã khiến hắn bị ađuổi ra khỏi Vườn bÊ Đen, ra khỏi chốn hiện diện của ta, vì sự phạm giới của hắn, và trong cách thức này hắn đã chết về cphương diện thuộc linh, đó là cái chết đầu tiên, và cũng chính là dcái chết sau cùng, tức là cái chết thuộc linh, là cái chết mà những kẻ tà ác sẽ bị trao cho khi ta bảo chúng: Hãy ra khỏi đây, enhững kẻ bị rủa sả.

42 Nhưng, này, ta nói cho các ngươi hay, ta là Đức Chúa Trời đã cho phép A Đam và con cháu của hắn, là họ sẽ không achết phần thể chất cho đến khi nào ta là Đức Chúa Trời phái bthiên sứ xuống rao truyền cho họ nghe về csự hối cảidsự cứu chuộc, qua đức tin trong danh eCon Độc Sinh của ta.

43 Vậy nên, ta là Đức Chúa Trời đã ấn định những ngày athử thách cho loài người—để nhờ cái chết thiên nhiên của họ, họ có thể được bsống lại thành cbất diệt dẫn đến dcuộc sống vĩnh cửu, và điều đó cho tất cả những ai tin;

44 Còn những kẻ không tin thì sẽ bị ađoán phạt vĩnh cửu; vì chúng không thể được cứu chuộc khỏi sự sa ngã thuộc linh, bởi chúng không hối cải;

45 Vì chúng yêu thích tối tăm hơn sự sáng, và anhững hành vi của chúng đều tà ác, và chúng nhận được bthù lao của kẻ chúng tuân theo.

46 Nhưng này, ta nói cho các ngươi hay, atrẻ thơ thì đã được bcứu chuộc ngay từ lúc thế gian mới được tạo dựng qua Con Độc Sinh của ta;

47 Vậy nên, chúng không thể phạm tội, vì quỷ Sa Tan không được ban cho quyền năng acám dỗ trẻ thơ cho đến khi nào chúng bắt đầu đến tuổi hiểu biết btrách nhiệm trước mặt ta;

48 Ta ban cho chúng điều này như ta muốn, theo ý thích của riêng ta, để những công việc lớn lao chỉ cần đòi hỏi ở bàn tay của anhững ông cha chúng mà thôi.

49 Và, một lần nữa, ta nói cho các ngươi hay, chẳng phải ta đã truyền lệnh cho bất cứ ai từng hiểu biết phải hối cải hay sao?

50 Còn đối với những kẻ nào chưa ahiểu biết, thì đó là trách nhiệm của ta để làm theo những điều đã được viết ra. Và giờ đây ta không nói với các ngươi thêm điều gì vào lúc này nữa. A Men.