Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 86


Tiết 86

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 6 tháng Mười Hai năm 1832. Điều mặc khải này đã được tiếp nhận trong khi Vị Tiên Tri đang duyệt lại và hiệu đính bản thảo của bản phiên dịch Kinh Thánh.

1–7, Chúa giải thích ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng; 8–11, Các phước lành chức tư tế đến với những kẻ thừa kế hợp pháp theo thể cách xác thịt.

1 Thật vậy, lời Chúa phán như vầy với các ngươi là tôi tớ của ta, về acâu chuyện ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng:

2 Này, thật vậy, ta nói, cánh đồng tượng trưng cho thế gian, và các sứ đồ của ta là những người gieo hạt giống;

3 Và sau khi họ đã ngủ rồi, thì kẻ bắt bớ ngược đãi giáo hội, kẻ bội giáo, gái điếm, tức là aBa Bi Lôn, là kẻ làm cho mọi quốc gia uống chén của nó, trong lòng của họ có kẻ thù, là Sa Tan, ngồi ngự trị—này, nó gieo cỏ lùng; vậy nên, cỏ lùng làm tắc nghẽn lúa mì và đẩy bgiáo hội vào vùng hoang dã.

4 Nhưng này, vào anhững ngày sau cùng, tức là bây giờ trong khi Chúa bắt đầu mang lời của Ngài đến và cây lúa đang nhô lên và hãy còn mềm mại—

5 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, acác thiên sứ đang kêu cầu Chúa suốt ngày đêm, là những người đã sẵn sàng và chờ đợi để được phái đi bchặt cỏ trong cánh đồng;

6 Nhưng Chúa đã phán với họ: Chớ nhổ cỏ lùng khi cây lúa còn mềm mại (vì quả thật đức tin các ngươi còn yếu), kẻo các ngươi hủy diệt luôn cả lúa mì.

7 Vậy nên, hãy để cỏ lùng và lúa mì cùng mọc lên cho đến khi lúa mì thật chín; rồi các ngươi phải gặt lúa mì ra khỏi cỏ lùng trước và sau khi đã gặt lúa mì xong, này và trông kìa, cỏ lùng phải được bó lại thành từng bó, và cánh đồng sẵn sàng để bị đốt.

8 Vậy nên, Chúa đã phán vậy với các ngươi, là những người mà achức tư tế được liên tục qua dòng dõi của tổ phụ các ngươi—

9 Vì các ngươi là anhững kẻ thừa kế hợp pháp theo thể cách xác thịt, và đã được bche giấu khỏi thế gian cùng với Đấng Ky Tô trong Thượng Đế—

10 Vậy nên đời sống của các ngươi và chức tư tế đã tồn tại và cần phải tồn tại qua các ngươi và dòng dõi của các ngươi cho đến khi có asự phục hồi tất cả những sự việc mà đã được miệng của các thánh tiên tri nói ra từ lúc thế gian mới bắt đầu.

11 Vậy nên, phước thay cho các ngươi nếu các ngươi cứ tiếp tục trong sự nhân từ của ta, làm aánh sáng cho các Dân Ngoại, và qua chức tư tế này, làm kẻ cứu rỗi cho dân bY Sơ Ra Ên của ta. Chúa đã phán vậy. A Men.