Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 7


Tiết 7

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Oliver Cowdery tại Harmony, Pennsylvania, tháng Tư năm 1829, khi họ cầu vấn bằng hai viên đá U Rim và Thu Mim về việc Giăng, vị môn đồ yêu dấu, có còn trong xác thịt hay đã chết rồi. Điều mặc khải này là bản dịch những điều Giăng ghi lại trên miếng da thú và do chính tay ông cất giấu.

1–3, Giăng, Môn Đồ Yêu Dấu, sẽ sống cho đến khi Chúa đến; 4–8, Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng nắm giữ các chìa khóa của phúc âm.

1 Rồi Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi aGiăng, môn đồ yêu dấu của ta, ngươi bước muốn điều chi? Vì nếu ngươi cầu xin điều gì ngươi muốn, thì điều ấy sẽ được ban cho ngươi.

2 Và tôi thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Ngài ban cho tôi quyền năng thắng được acái chết, để tôi được sống và đem loài người về cùng Ngài.

3 Và Chúa phán cùng tôi rằng: Thật vậy, thật vậy, ta nói với ngươi, vì ngươi ước muốn điều này nên ngươi sẽ được alưu lại cho tới khi ta đến trong bvinh quang của ta, và sẽ cnói tiên tri cho các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc biết.

4 Và vì lý do này Chúa đã phán cùng Phi E Rơ: Nếu ta muốn hắn lưu lại cho tới khi ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Vì hắn ước muốn nơi ta là được đem loài người về cùng ta, còn ngươi thì lại ước muốn chóng được đến cùng ta trong avương quốc của ta.

5 Phi E Rơ, ta nói với ngươi, đó là một ước muốn tốt đẹp; nhưng môn đồ yêu dấu của ta thì lại ước muốn rằng hắn có thể làm hơn thế nữa, hay một công việc lớn lao hơn những gì hắn trước kia đã làm giữa loài người.

6 Phải, hắn đã đảm trách một công việc lớn lao hơn; vậy nên ta sẽ làm cho hắn tựa như một ngọn lửa cháy rực và thành một thiên sứ aphù trợ; hắn sẽ phục sự cho những người đang sống trên bthế gian này là cnhững người thừa kế sự cứu rỗi.

7 Và ta sẽ khiến ngươi đến phục sự cho hắn và cho người anh em của ngươi là Gia Cơ; và ta sẽ ban cho cả ba ngươi quyền năng này và acác chìa khóa của giáo vụ này cho tới khi ta đến.

8 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, cả hai ngươi sẽ có được những gì các ngươi ước muốn, vì cả hai ngươi đều avui sướng với những gì mình đã ước muốn.