Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 89


Tiết 89

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 27 tháng Hai năm 1833. Vì hậu quả của việc các nam tín hữu ở giai đoạn đầu tiên dùng thuốc lá trong các buổi nhóm họp của họ, nên Vị Tiên Tri được cảm ứng để suy ngẫm về vấn đề này; do đó ông đã cầu vấn Chúa về vấn đề này. Điều mặc khải này, được gọi là Lời Thông Sáng, là kết quả của việc đó.

1–9, Việc dùng rượu nho, rượu mạnh, thuốc lá và các thức uống nóng bị cấm; 10–17, Thảo mộc, trái cây, thịt và ngũ cốc được tạo ra cho loài người và thú vật dùng; 18–21, Việc tuân theo luật pháp phúc âm, kể cả Lời Thông Sáng mang lại những phước lành thế tục và thuộc linh.

1 Đây là aLời Thông Sáng, vì lợi ích của hội đồng các thầy tư tế thượng phẩm nhóm tại Kirtland, và vì giáo hội cũng như các thánh hữu tại Si Ôn—

2 Lời chào mừng được gửi đến; không phải bằng lệnh truyền hay cưỡng bách, mà bằng sự mặc khải và lời thông sáng, cho thấy kế hoạch và aý muốn của Thượng Đế về sự cứu rỗi thế tục của tất cả các thánh hữu trong những ngày sau cùng—

3 Lời này được ban ra như một nguyên tắc kèm theo alời hứa, phù hợp với khả năng của những người yếu đuối và những người yếu đuối nhất trong số tất cả bcác thánh hữu, là những người được gọi hoặc có thể được gọi là thánh hữu.

4 Này, thật vậy, Chúa đã phán với các ngươi như vầy: Vì hậu quả của anhững điều tà ác và những ý định xấu xa hiện đang có và sẽ có trong lòng những kẻ bâm mưu trong những ngày sau cùng, nên ta đã ccảnh cáo các ngươi và nay cảnh cáo các ngươi trước, bằng cách ban cho các ngươi lời thông sáng này qua sự mặc khải—

5 Rằng hễ ai trong số các ngươi uống arượu nho hay rượu mạnh, này, điều đó không tốt, và cũng không đúng dưới mắt Cha các ngươi, ngoại trừ trường hợp các ngươi hội họp để dâng Tiệc Thánh trước mắt Ngài.

6 Và này, rượu này phải là rượu nho mới được, phải, rượu nho anguyên chất từ những trái nho của cây nho, và do chính các ngươi làm ra.

7 Và lại nữa, acác loại rượu mạnh không tốt cho bụng, mà chỉ dùng để tẩy rửa thân thể các ngươi.

8 Và lại nữa, thuốc lá không tốt cho athân thể, cũng chẳng tốt cho bụng, và không tốt cho loài người, mà nó là một dược thảo dùng cho các vết thương bầm tím và tất cả gia súc bị bệnh, và nên được sử dụng một cách thận trọng và khéo léo.

9 Và lại nữa, các thức uống nóng đều không tốt cho thân thể và bụng.

10 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, tất cả mọi thứ athảo mộc tốt lành đã được Thượng Đế tạo ra để đáp ứng thể chất, bản tính và sự sử dụng của loài người—

11 Mọi thứ thảo mộc vào đúng mùa của nó, và mọi thứ trái cây vào đúng mùa của nó; tất cả những thứ này phải được dùng một cách thận trọng và abiết ơn.

12 Phải, cả athịt bsúc vật cùng chim muông trên trời, ta là Chúa đã tạo ra cho loài người dùng với lòng biết ơn; tuy nhiên chúng phải được dùng cmột cách tiết độ;

13 Và điều làm ta hài lòng là chúng chỉ nên được dùng vào mùa đông, hay vào lúc giá lạnh hay khi có nạn đói kém.

14 Tất cả các loại angũ cốc đều được tạo ra cho loài người và súc vật, dùng để làm thức ăn căn bản duy trì sự sống, không những chỉ cho loài người mà còn cho cả loài súc vật ngoài đồng cùng chim muông trên trời, và tất cả các loài thú vật hoang chạy nhảy hay bò trên đất;

15 Và Thượng Đế đã tạo ra các thú vật này để cho loài người dùng chỉ trong lúc bị nạn đói và bị cơn đói quá đáng.

16 Tất cả các thứ ngũ cốc đều tốt cho loài người dùng làm thực phẩm, cùng trái của cây nho hay bất cứ loại cây gì sinh trái, dù trên mặt đất hay dưới lòng đất cũng vậy—

17 Tuy nhiên, lúa mì dành cho loài người, và bắp dành cho bò, còn lúa yến mạch dành cho ngựa, và lúa mạch dành cho gà vịt và heo và cho tất cả các súc vật ngoài đồng, còn lúa đại mạch thì dùng cho tất cả các loài súc vật hữu ích, và dùng để chế các thức uống nhẹ, như loại hạt khác cũng vậy.

18 Và tất cả các thánh hữu nào nhớ tuân giữ và làm theo những lời này cùng biết vâng theo các giáo lệnh thì sẽ nhận được asức khỏe dồi dào trong cuống rốn và xương tủy của mình;

19 Và sẽ tìm thấy asự khôn ngoan cùng những kho tàng bhiểu biết lớn lao, là những kho tàng đã bị giấu kín;

20 Và sẽ achạy mà không mệt nhọc, và sẽ bước đi mà không mòn mỏi.

21 Và ta là Chúa sẽ ban cho họ alời hứa rằng thiên sứ hủy diệt bsẽ đi qua họ, giống như các con cái của Y Sơ Ra Ên, mà không giết họ. A Men.