3 Nê Phi 25
  Footnotes
  Theme

  Chương 25

  Vào Ngày Tái Lâm, những kẻ kiêu ngạo và những kẻ tà ác sẽ bị thiêu đốt như rơm rạ—Ê Li sẽ đến trước ngày trọng đại và khủng khiếp đó—Đối chiếu với Ma La Chi 4. Khoảng 34 sau T.C.

  1 Vì này, ngày ấy đến sẽ acháy đỏ như lò lửa; và tất cả bnhững kẻ kiêu ngạo, phải, tất cả những kẻ làm điều tà ác sẽ như rơm rạ; và ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng và sẽ chẳng chừa lại cho chúng rễ hay cành, Chúa Muôn Quân phán vậy.

  2 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, thì aVị Nam Tử Ngay Chính sẽ trỗi dậy với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài; và các ngươi sẽ tiến lên và blớn mạnh như cbò tơ trong chuồng.

  3 Và các ngươi sẽ agiày đạp những kẻ tà ác; vì chúng sẽ là tro bụi dưới gót chân các ngươi vào ngày ta làm việc này, Chúa Muôn Quân phán vậy.

  4 Hãy nhớ lại luật pháp của tôi tớ ta là Môi Se, mà ta đã truyền cho người tại aHô Rếp, với tất cả những luật lệ và mạng lệnh cho toàn thể Y Sơ Ra Ên.

  5 Này, ta sẽ sai tiên tri aÊ Li đến với các ngươi trước khi bngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đến;

  6 Và người sẽ làm cho lòng cha atrở lại cùng con cái, và làm cho lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này.