Thánh Thư
3 Nê Phi 26


Chương 26

Chúa Giê Su giải thích tất cả mọi sự việc từ lúc ban đầu cho đến lúc cuối cùng—Các trẻ thơ thốt lên những điều kỳ diệu mà không thể viết lại được—Những người thuộc Giáo Hội của Đấng Ky Tô coi mọi vật đều là của chung. Khoảng 34 sau T.C.

1 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những điều này, Ngài đã giải thích những điều này cho dân chúng nghe; Ngài giải nghĩa tất cả mọi sự việc cho họ biết, việc lớn lẫn việc nhỏ.

2 Ngài phán rằng: Những thánh thư mà các ngươi chưa có, Đức Chúa Cha có truyền lệnh cho ta phải ban cho các ngươi; vì do sự thông sáng của Ngài, các thánh thư đó phải được truyền lại cho các thế hệ tương lai.

3 Và Ngài giải nghĩa tất cả mọi việc, từ lúc ban đầu cho đến ngày Ngài đến trong vinh quang—phải, tất cả mọi sự việc sẽ xảy ra trên mặt đất này, cho đến ngày các nguyên tố sẽ bị tan chảy dưới sức nóng khủng khiếp, và trái đất sẽ bị cuốn lại như một cuộn giấy, và trời đất sẽ qua đi;

4 Và đến ngày trọng đại cuối cùng, khi mà tất cả mọi dân tộc, mọi sắc tộc, mọi quốc gia, và mọi sắc ngữ đều đứng trước mặt Thượng Đế để chịu sự phán xét về những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay ác—

5 Nếu là những việc thiện, thì họ sẽ được phục sinh vào cuộc sống vĩnh viễn; còn nếu là những việc ác thì họ sẽ được phục sinh vào kiếp sống đọa đày; hai bên đều song hành, những người này ở bên này, và những người kia ở bên kia, thể theo sự thương xót, công lý và thánh thiện hằng có nơi Đấng Ky Tô, là Đấng đã có trước khi thế gian bắt đầu.

6 Và giờ đây những điều này không thể ghi chép hết ra trong sách này được, dù chỉ một phần trăm những điều mà Chúa Giê Su đã thực sự giảng dạy cho dân chúng.

7 Nhưng này, các bảng khắc Nê Phi có chứa đựng phần lớn những điều mà Ngài giảng dạy cho dân chúng.

8 Và những điều tôi ghi chép đây chỉ là một phần nhỏ những điều mà Ngài giảng dạy cho dân chúng; và tôi ghi chép những điều này với ý định là để cho nó được truyền lại cho dân này qua những người Dân Ngoại, theo lời Chúa Giê Su đã phán.

9 Và một khi họ nhận được những điều này, mà điều cần thiết là họ phải có những điều này trước tiên, để thử thách đức tin của mình, và nếu họ tin những điều này, thì những điều lớn lao hơn sẽ được biểu lộ cho họ biết.

10 Và nếu họ không tin những điều này, thì những điều lớn lao hơn sẽ bị thu hồi khỏi họ, để kết tội họ.

11 Này, tôi sắp sửa viết những điều này, là những điều được ghi khắc trong các bảng khắc Nê Phi, nhưng Chúa đã ngăn cấm tôi mà phán rằng: Ta muốn thử đức tin của dân ta.

12 Vậy nên, tôi, Mặc Môn, chỉ viết những điều mà Chúa truyền lệnh cho tôi mà thôi. Và giờ đây, tôi, Mặc Môn, xin chấm dứt những lời của tôi, và tiếp tục viết những điều mà tôi được lệnh phải viết.

13 Vậy nên, tôi muốn các người thấy rằng, Chúa đã thực sự giảng dạy dân chúng trong suốt thời gian ba ngày; và sau đó, Ngài thường hiện đến cùng họ, bẻ bánh, ban phước lành bánh và đưa cho họ ăn.

14 Và chuyện rằng, Ngài còn dạy dỗ và phục sự các con trẻ của đám đông dân chúng nói trên; Ngài nới lưỡi chúng để chúng nói cho ông cha chúng nghe những điều vĩ đại và kỳ diệu, vĩ đại hơn cả những điều Ngài đã tiết lộ cho dân chúng biết; và Ngài nới lưỡi của chúng để chúng có thể thốt lên lời.

15 Và chuyện rằng, sau khi Ngài thăng lên trời rồi—đây là lần thứ hai Ngài xuất hiện cho dân chúng thấy, và đã đi đến với Đức Chúa Cha, sau khi đã chữa lành tất cả những kẻ đau ốm và què quặt của họ, và mở mắt cho kẻ đui, mở tai cho người điếc, cùng chữa lành mọi bệnh tật giữa họ, cứu sống một người đã chết, và biểu dương quyền năng của Ngài cho họ thấy, Ngài đã thăng lên đến Đức Chúa Cha—

16 Này, chuyện rằng, đến ngày hôm sau, dân chúng quy tụ lại, và họ đã được thấy và nghe những trẻ nhỏ này nói; phải, ngay cả trẻ thơ cũng mở miệng nói lên những điều kỳ diệu; và những điều chúng thốt ra đều bị cấm, không một ai được ghi chép lại.

17 Và chuyện rằng, các môn đồ mà Chúa Giê Su đã chọn lựa, từ lúc đó bắt đầu dạy dỗ và làm phép báp têm cho những ai đến cùng họ; và tất cả những ai chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

18 Và có nhiều người trong bọn họ nghe thấy nhiều điều không thể nói ra được, và cũng không được phép ghi chép lại.

19 Và rồi họ giảng dạy và phục sự lẫn nhau; và mọi tài vật đều là của chung. Mọi người đối xử với nhau một cách rất công bình.

20 Và chuyện rằng, mọi người đều thi hành tất cả những điều mà Chúa Giê Su đã truyền lệnh cho họ.

21 Và những ai chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su đều được gọi là giáo hội Đấng Ky Tô.

In