Thánh Thư
3 Nê Phi 27


Chương 27

Chúa Giê Su truyền lệnh rằng Giáo Hội được gọi bằng danh của Ngài—Sứ mệnh và sự hy sinh chuộc tội của Ngài tạo thành phúc âm của Ngài—Loài người được truyền lệnh phải hối cải và chịu phép báp têm để họ có thể được Đức Thánh Linh thánh hóa—Họ phải giống như Chúa Giê Su. Khoảng năm 34–35 sau T.C.

1 Và chuyện rằng, trong khi các môn đồ của Chúa Giê Su đang hành trình đi thuyết giảng những điều họ đã nghe và thấy cùng làm phép báp têm cho dân chúng trong danh Chúa Giê Su, thì chuyện rằng các môn đồ tụ họp lại và cùng nhau một lòng cầu nguyện và nhịn ăn mãnh liệt.

2 Và Chúa Giê Su lại hiện ra với họ, vì họ đã cầu nguyện Đức Chúa Cha qua danh Ngài; và Chúa Giê Su hiện ra đứng giữa họ và phán cùng họ rằng: Các ngươi muốn được ta ban cho điều chi?

3 Và họ thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, chúng con muốn cầu xin Chúa phán bảo cho chúng con biết, chúng con sẽ gọi giáo hội này là tên gì; vì có nhiều sự tranh luận trong dân chúng về vấn đề này.

4 Và Chúa phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, tại sao dân chúng phải bàn tán và tranh luận về điều này như vậy?

5 Phải chăng họ không đọc thánh thư, trong đó có nói rằng, các ngươi phải mang lấy danh của Đấng Ky Tô, đó là danh ta? Vì đây là tên mà các ngươi sẽ được gọi vào ngày sau cùng;

6 Và những ai mang danh ta và kiên trì đến cùng thì sẽ được cứu vào ngày sau cùng.

7 Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi sẽ làm, các ngươi phải làm trong danh ta; vậy các ngươi phải gọi giáo hội bằng danh ta; và các ngươi phải cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để Ngài vì ta mà ban phước cho giáo hội.

8 Làm sao mà giáo hội thuộc về ta nếu không được gọi bằng danh ta? Vì nếu một giáo hội có tên là Môi Se thì tức đó là giáo hội của Môi Se; hoặc nếu được gọi theo tên một người nào đó, thì giáo hội ấy sẽ thuộc về người đó; vậy nên, nếu giáo hội được gọi bằng danh ta thì đó là giáo hội của ta, nếu họ cũng được xây dựng trên phúc âm của ta.

9 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi được xây dựng trên phúc âm của ta; vậy nên bất cứ những gì các ngươi muốn gọi, các ngươi phải gọi bằng danh ta; vậy nên nếu các ngươi cầu nguyện Đức Chúa Cha cho giáo hội trong danh ta, thì Đức Chúa Cha sẽ nghe các ngươi;

10 Và nếu giáo hội được xây dựng trên phúc âm của ta, thì Đức Chúa Cha sẽ thực hiện những công việc của Ngài trong đó.

11 Nhưng nếu giáo hội không xây dựng trên phúc âm của ta mà lại xây dựng trên công việc của loài người, hay trên công việc của quỷ dữ, thì quả thật ta nói cho các ngươi hay, họ chỉ vui mừng cho công việc của họ có một thời gian mà thôi, rồi khi ngày cuối cùng đến, họ sẽ bị đốn đi và ném vào lửa, là nơi mà không có sự trở lại.

12 Vì công việc của họ sẽ đi theo họ, và cũng chính vì những công việc ấy mà họ phải bị đốn ngã; vậy nên các ngươi phải ghi nhớ những lời ta nói với các ngươi.

13 Này, ta đã ban phúc âm của ta cho các ngươi, và đây là phúc âm mà ta đã ban cho các ngươi—rằng ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha ta, vì Cha ta đã sai ta đến.

14 Và Cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá; và sau khi ta đã bị treo trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, ngõ hầu cho một khi ta đã bị loài người nhấc lên như thể nào thì loài người cũng sẽ được Đức Chúa Cha nhấc lên thể ấy, để họ đứng trước mặt ta và chịu sự phán xét qua những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay việc ác—

15 Và cũng chính vì lý do này mà ta đã bị treo lên; vậy nên, nhờ quyền năng của Đức Chúa Cha, ta sẽ thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, để họ được phán xét theo những việc làm của mình.

16 Và chuyện rằng, những ai hối cảichịu phép báp têm trong danh ta thì sẽ được tràn đầy; và nếu kẻ đó kiên trì đến cùng, này, kẻ đó sẽ được xem như vô tội trước mặt Cha ta vào ngày ta đứng phán xét thế gian.

17 Và kẻ nào không kiên trì đến cùng thì sẽ bị đốn đi và ném vào lửa, là nơi mà chúng không thể trở lại được nữa, vì công lý của Đức Chúa Cha.

18 Và đây là lời Ngài ban cho con cái loài người. Và cũng vì lý do đó nên Ngài làm tròn những lời Ngài đã phán. Ngài không bao giờ nói dối, mà trái lại luôn làm tròn tất cả những lời nói của Ngài.

19 không một vật gì ô uế có thể vào được vương quốc của Ngài; vậy nên, không một ai có thể bước vào chốn an nghỉ của Ngài nếu người đó không tẩy sạch y phục của mình bằng máu của ta, nhờ đức tin, nhờ sự hối cải mọi tội lỗi của mình, và trung kiên cho đến cùng.

20 Này, đây là lệnh truyền: Hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất, hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng không tì vết trước mặt ta vào ngày sau cùng.

21 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, đây là phúc âm của ta; và các ngươi biết những điều gì mình phải làm trong giáo hội của ta; vì những công việc mà các ngươi thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm như vậy; vì những gì các ngươi trông thấy ta làm, các ngươi cũng sẽ phải làm theo.

22 Vậy nên, nếu các ngươi làm được những điều này, thì phước thay cho các ngươi vì các ngươi sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.

23 Hãy ghi chép những gì các ngươi đã thấy và nghe, ngoại trừ những điều bị ngăn cấm.

24 Hãy ghi chép những việc làm của dân này, là những việc làm sẽ xảy ra, giống như đã được ghi chép những gì xảy ra rồi.

25 Vì này, dân này sẽ được phán xét theo những sách đã được ghi chép và những sách sẽ được ghi chép, vì nhờ những sách đó mà các việc làm của họ sẽ được người ta biết tới.

26 Và này, mọi việc đều được Đức Chúa Cha ghi chép; vậy nên, thế gian sẽ được phán xét theo những sách sẽ được ghi chép.

27 Và các ngươi phải biết rằng, các ngươi sẽ là những phán quan xét xử dân này, dựa theo sự xét xử mà ta sẽ ban cho các ngươi là sự xét xử rất công bình. Vậy nên, các ngươi nên là những người như thế nào? Quả thật, ta nói cho các người hay, các ngươi phải giống như ta vậy.

28 Và giờ đây, ta đi đến cùng Đức Chúa Cha. Và quả thật, ta nói cho các ngươi hay, những gì các người cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta thì các ngươi sẽ được ban cho.

29 Vậy nên, hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi; vì ai xin thì sẽ được; và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.

30 Và giờ đây, này, niềm vui của ta thật lớn lao và trọn vẹn, vì các ngươi và cũng vì thế hệ này; phải, và ngay cả Đức Chúa Cha cũng hoan hỷ, và luôn tất cả các thiên sứ thánh cũng vậy, vì các ngươi và thế hệ này, bởi không một ai trong bọn họ bị lạc lối.

31 Này, ta muốn các ngươi phải hiểu; vì ta có ý muốn nói đến những người trong thế hệ này hiện giờ đang sống; không một ai trong bọn họ bị lạc lối; và ta có được niềm vui trọn vẹn vì họ.

32 Nhưng này, ta lại buồn rầu vì thế hệ thứ tư, kể từ thế hệ này; vì chúng sẽ bị nó bắt làm nô lệ, nó tức là đứa con trai diệt vong vậy; vì chúng sẽ bán ta để lấy vàng bạc, và để lấy những thứ mà mối mọt có thể đục khoét được, và những thứ mà kẻ trộm có thể đào ngạch khoét vách mà lấy. Và đến ngày đó, ta sẽ đến viếng phạt chúng bằng cách trút lên đầu chúng những việc làm của chúng.

33 Và chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài bảo các môn đồ của Ngài: Các ngươi hãy đi vào bằng cổng hẹp, vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít; còn cửa rộng và đường lớn sẽ dẫn đến sự chết, kẻ vào đó thì nhiều, cho đến khi đêm tối xuống, chẳng ai còn làm được việc gì.

In