Thánh Thư
Áp Ra Ham 3


Chương 3

Áp Ra Ham học về mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao nhờ hai viên U Rim và Thu Mim—Chúa tiết lộ cho ông biết về tính chất vĩnh cửu của các linh hồn—Ông học về tiền dương thế, tiền sắc phong, Sự Sáng Tạo, việc chọn lựa một Đấng Cứu Chuộc và trạng thái thứ nhì của loài người.

1 Và tôi, Áp Ra Ham, có hai viên U Rim và Thu Mim mà Chúa, Thượng Đế của tôi, đã ban cho tôi, ở U Rơ trong xứ Canh Đê;

2 Và tôi trông thấy các ngôi sao, mà các ngôi sao ấy rất lớn, và một trong các ngôi sao này ở gần ngai của Thượng Đế nhất; và có nhiều ngôi sao lớn ở gần nó.

3 Và Chúa phán cùng tôi rằng: Đây là những ngôi sao cai quản; và tên của ngôi sao lớn là Cô Lốp, vì nó ở gần ta, vì ta là Chúa, Thượng Đế của ngươi: Ta đã lập ra ngôi sao này để cai quản tất cả các ngôi sao cùng một hệ thống với trái đất mà ngươi đang đứng trên đó.

4 Và Chúa phán cùng tôi, qua U Rim và Thu Mim, rằng Cô Lốp thuộc thể cách của Chúa tùy theo thời gian và mùa của nó về phương diện những vòng xoay chuyển của nó; một vòng xoay chuyển của nó là một ngày đối với Chúa, theo cách tính của Ngài, nó sẽ là một ngàn năm tính theo trái đất nơi mà ngươi đang đứng. Đây là cách tính thời gian của Chúa, dựa theo cách tính thời gian của Cô Lốp.

5 Và Chúa phán cùng tôi rằng: Hành tinh mà ít sáng hơn hành tinh cai quản ban ngày, nghĩa là hành tinh cai quản ban đêm, thì ở trên hay là lớn hơn hành tinh mà ngươi đang đứng, theo cách tính, vì nó luân chuyển trong hệ thống một cách chậm chạp hơn; điều ấy xảy ra theo hệ thống như vậy vì nó ở phía trên trái đất nơi mà ngươi đang đứng, vậy nên cách tính thời gian của nó không được nhiều so với số ngày, tháng và năm của nó.

6 Và Chúa phán cùng tôi rằng: Giờ đây, Áp Ra Ham, hai thực thể này hiện hữu, kìa xem, mắt ngươi trông thấy nó; ngươi được ban cho khả năng để biết các thời gian của cách tính, và thời gian ấn định, phải, thời gian ấn định của trái đất, nơi ngươi đang đứng, và thời gian ấn định của vì sáng lớn hơn được lập ra để cai quản ban ngày, và thời gian ấn định của vì sáng kém hơn được lập ra để cai quản ban đêm.

7 Giờ đây, thời gian ấn định của vì sáng kém hơn thì về phương diện cách tính dài hơn thời gian của trái đất nơi mà ngươi đang đứng.

8 Và hễ ở đâu có hai thực thể này, thì có một thực thể khác trên chúng, nghĩa là, có một hành tinh khác mà cách tính thời gian của nó còn dài hơn nữa;

9 Và như vậy sẽ có cách tính thời gian của một hành tinh này trên một hành tinh khác, cho đến khi nào ngươi đi đến gần Cô Lốp, và Cô Lốp theo cách tính thời gian của Chúa; Cô Lốp được lập lên gần ngai của Thượng Đế để cai quản tất cả các hành tinh mà thuộc cùng một hệ thống với trái đất là nơi ngươi đang đứng.

10 Và ngươi được ban cho khả năng để biết về thời gian ấn định của tất cả các ngôi sao được lập ra để chiếu sáng, cho đến khi ngươi được đến gần ngai của Thượng Đế.

11 Như vậy là tôi, Áp Ra Ham, đã được nói chuyện với Chúa, mặt đối mặt, chẳng khác chi một người nói chuyện với một người khác vậy; và Ngài nói cho tôi nghe những công việc mà bàn tay Ngài đã làm ra;

12 Và Ngài phán cùng tôi: Hỡi con trai của ta, hỡi con trai của ta (và bàn tay Ngài đưa ra), này, ta sẽ cho ngươi trông thấy tất cả những điều này. Rồi Ngài để tay lên mắt tôi, và tôi trông thấy những vật do bàn tay Ngài làm ra, những vật này rất là nhiều; và chúng gia tăng gấp bội trước mắt tôi, và tôi không thể thấy được sự tận cùng của chúng.

13 Và Ngài phán cùng tôi: Đây là Si Nê Ha, tức là mặt trời. Và Ngài phán cùng tôi: Đây là Cô Cốp, tức là ngôi sao. Và Ngài phán cùng tôi: Đây là Ô Lê A, tức là mặt trăng. Và Ngài phán cùng tôi: Đây là Cô Câu Bim, nghĩa là các ngôi sao, hay là tất cả vì sáng lớn trong bầu trời.

14 Và lúc đó là ban đêm khi Chúa phán cùng tôi những lời này: Ta sẽ làm cho ngươi, và dòng dõi của ngươi sau này, gia tăng gấp bội như những vật này; và nếu ngươi có thể đếm được số hạt cát, thì con số dòng dõi của ngươi cũng sẽ như vậy.

15 Và Chúa phán cùng tôi: Áp Ra Ham, ta cho ngươi trông thấy những điều này trước khi ngươi đi đến Ai Cập, để ngươi có thể rao truyền tất cả những lời này.

16 Nếu có hai vật tồn tại, và có vật này ở trên vật kia, thì sẽ có những vật khác lớn hơn ở trên chúng; vì vậy Cô Lốp lớn hơn hết mọi Cô Câu Bim mà ngươi đã trông thấy, vì nó ở gần ta nhất.

17 Giờ đây, nếu có hai vật, mà vật này ở trên vật kia, và mặt trăng ở trên trái đất, thì chắc sẽ có một hành tinh hay một ngôi sao ở trên mặt trăng; và chẳng có điều gì Chúa, Thượng Đế của ngươi, quyết định để làm ngoại trừ Ngài sẽ làm việc đó.

18 Dù sao Ngài cũng đã tạo ra một ngôi sao lớn hơn; chẳng khác chi, có hai linh hồn, và linh hồn này thông minh hơn linh hồn kia, tuy nhiên hai linh hồn này, mặc dù linh hồn này thông minh hơn linh hồn kia, đều không có sự khởi đầu; chúng đã tồn tại từ trước, chúng sẽ không có sự tận cùng, chúng sẽ tồn tại sau này, vì chúng là, nô lum nghĩa là vĩnh cửu.

19 Và Chúa phán cùng tôi: Hai thực thể này quả hiện hữu, rằng có hai linh hồn, linh hồn này thông minh hơn linh hồn kia; sẽ có một linh hồn khác thông minh hơn cả hai linh hồn đó; và ta là Chúa, Thượng Đế, của ngươi, ta thông minh hơn tất cả những linh hồn ấy.

20 Chúa, Thượng Đế của ngươi, đã phái thiên sứ của Ngài đến giải cứu ngươi khỏi bàn tay thầy tư tế của En Kê Na.

21 Ta ngự ở giữa tất cả chúng nó; vậy nên, giờ đây ta xuống cùng ngươi để rao truyền cho ngươi biết những công trình do bàn tay ta làm ra, mà trong những công trình này sự thông sáng của ta vượt hơn tất cả, vì ta cai trị các tầng trời bên trên và thế gian bên dưới, với tất cả sự thông sáng và thận trọng, trên tất cả những thực thể tri thức mà mắt ngươi đã trông thấy từ lúc khởi đầu; vào lúc khởi đầu ta đến giữa tất cả những thực thể tri thức mà ngươi đã thấy.

22 Giờ đây, Chúa đã cho tôi, Áp Ra Ham, trông thấy những thực thể tri thức được tổ chức trước khi có thế gian; và trong số những thực thể tri thức này có rất nhiều bậc vĩ nhân cao quý;

23 Và Thượng Đế thấy các linh hồn này tốt, và Ngài đứng giữa họ, và Ngài phán: Ta sẽ làm cho những người này thành những người cai trị của ta; vì Ngài đứng giữa các linh hồn, và Ngài thấy họ tốt; và Ngài phán cùng tôi: Áp Ra Ham, ngươi là một trong số những người này; ngươi được chọn lựa trước khi ngươi sinh ra.

24 Và ở giữa những linh hồn này có một linh hồn giống Thượng Đế, và Ngài nói với những linh hồn đang đứng với Ngài: Chúng ta sẽ đi xuống, vì dưới đó có khoảng không, và chúng ta sẽ đem theo một số vật liệu này, và chúng ta sẽ làm ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ;

25 Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng;

26 Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ được ban thêm; còn những ai không giữ trạng thái thứ nhất của mình, thì sẽ không hưởng được vinh quang trong cùng một vương quốc với những người giữ trạng thái thứ nhất của họ; và những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời.

27 Chúa hỏi: Ta sẽ phái ai đi đây? Và một vị giống như Con của Người đáp: Tôi đây, xin phái tôi đi. Và một vị khác đáp và nói: Tôi đây, xin phái tôi đi. Chúa bèn phán: Ta sẽ phái người đầu tiên.

28 người thứ hai tức giận, và không giữ trạng thái thứ nhất của mình; và, vào ngày đó, có nhiều kẻ đã đi theo người này.