Lời Giới Thiệu
  Footnotes
  Theme

  Lời Giới Thiệu

  Trân Châu Vô Giá là tuyển tập các tài liệu chọn lọc về nhiều khía cạnh quan trọng của đức tin và giáo lý của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Những tài liệu này do Tiên Tri Joseph Smith phiên dịch và xuất bản, và đa số được xuất bản trong các tạp chí định kỳ của Giáo Hội vào thời của ông.

  Tuyển tập các tài liệu đầu tiên mang tựa đề Trân Châu Vô Giá được thực hiện vào năm 1851 bởi Anh Cả Franklin D. Richards, lúc đó là một thành viên của Hội Đồng Mười Hai Vị và là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Nước Anh. Mục đích của tuyển tập này là để phổ biến dễ dàng hơn một số bài báo quan trọng với số phát hành hạn chế vào thời của Joseph Smith. Khi con số tín hữu của Giáo Hội gia tăng khắp nơi ở Âu Châu và Mỹ Châu, thì các tài liệu này cũng được cần có sẵn. Trân Châu Vô Giá được dùng một cách rộng rãi và sau đó trở thành một tác phẩm tiêu chuẩn của Giáo Hội qua sự chấp thuận của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và đại hội trung ương ở Salt Lake City vào ngày 10 tháng Mười năm 1880.

  Nhiều sửa đổi trong nội dung đã được thực hiện vì nhu cầu của Giáo Hội đòi hỏi. Vào năm 1878, những phần trong sách Môi Se không có trong lần xuất bản thứ nhất được thêm vào. Vào năm 1902, một số phần trong Trân Châu Vô Giá mà có tài liệu lặp lại và đã được xuất bản trong Giáo Lý và Giao Ước thì được bỏ đi. Sự sắp xếp thành các chương và các câu, với những lời chú thích ở cuối trang, đã được thực hiện vào năm 1902. Lần xuất bản thứ nhất với các trang có hai cột, với bảng mục lục, là vào năm 1921. Không có một sự thay đổi nào khác được thực hiện cho đến tháng Tư năm 1976, khi hai điều mặc khải được thêm vào. Vào năm 1979, hai điều mặc khải này được lấy ra khỏi Trân Châu Vô Giá và được đặt vào trong Giáo Lý và Giao Ước, mà hiện nay là các tiết 137138. Trong số xuất bản gần đây, một số thay đổi đã được thực hiện để làm cho văn bản phù hợp với các tài liệu trước kia.

  Sau đây là lời giới thiệu vắn tắt về nội dung hiện tại:

  1. Các tuyển tập từ Sách Môi Se. Một đoạn trích ra từ sách Sáng Thế Ký từ bản dịch Kinh Thánh của Joseph Smith, mà ông bắt đầu vào tháng Sáu năm 1830.

  2. Sách Áp Ra Ham. Bản dịch đầy soi dẫn từ các bài viết của Áp Ra Ham. Joseph Smith bắt đầu công việc phiên dịch vào năm 1835 sau khi có được bản thảo viết trên giấy cói của người Ai Cập. Bản dịch được xuất bản theo từng kỳ trong tạp chí Times and Seasons bắt đầu ngày 1 tháng Ba năm 1842, ở Nauvoo, Illinois.

  3. Joseph Smith—Ma Thi Ơ. Một đoạn trích ra từ chứng ngôn của Ma Thi Ơ trong bản dịch Kinh Thánh của Joseph Smith (xem Giáo Lý và Giao Ước 45:60–61 về lệnh truyền thiêng liêng là phải bắt đầu phiên dịch Tân Ước).

  4. Joseph Smith—Lịch Sử. Những đoạn trích ra từ chứng ngôn chính thức và lịch sử của Joseph Smith, mà ông và những người biên chép của ông đã chuẩn bị vào năm 1838–1839 và được xuất bản theo từng kỳ trong tạp chí Times and Seasons ở Nauvoo, Illinois, bắt đầu vào ngày 15 tháng Ba năm 1842.

  5. Những Tín Điều của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Lời phát biểu của Joseph Smith được xuất bản trong tạp chí Times and Seasons vào ngày 1 tháng Ba năm 1842, cùng với một đoạn lịch sử ngắn của Giáo Hội mà thường được gọi là Bức Thư Wentworth.