Thánh Thư
Áp Ra Ham 5


Chương 5

Các Thượng Đế làm xong kế hoạch của các Ngài về sự sáng tạo tất cả mọi vật—Các Ngài hoàn thành Sự Sáng Tạo theo các kế hoạch của các Ngài—A Đam đặt tên cho mọi loài sinh vật.

1 Và như vậy là chúng ta sẽ dựng xong trời và đất, và muôn vật trong đó.

2 Và các Thượng Đế nói với nhau: Đến lần thứ bảy chúng ta sẽ chấm dứt công việc của chúng ta, công việc mà chúng ta đã bàn luận; và đến lần thứ bảy chúng ta sẽ nghỉ ngơi tất cả mọi công việc mà chúng ta đã bàn luận.

3 Và các Thượng Đế kết thúc ở lần thứ bảy, vì đến lần thứ bảy các Ngài sẽ nghỉ ngơi tất cả mọi công việc mà các Ngài (các Thượng Đế) đã bàn luận với nhau để tạo dựng; và thánh hóa lần đó. Và những quyết định của các Ngài là như vậy vào lúc các Ngài cùng nhau bàn luận để tạo dựng trời và đất.

4 Và các Thượng Đế đã xuống để tạo dựng các gốc tích trời và đất này, khi chúng được tạo dựng vào ngày mà các Thượng Đế tạo dựng trời và đất.

5 Theo đúng tất cả những gì các Ngài đã nói về mọi cây cối ngoài đồng trước khi nó mọc trên đất, và mọi loài cỏ ngoài đồng trước khi nó mọc lên; vì các Thượng Đế chưa có làm mưa xuống trên đất lúc các Ngài bàn luận về việc làm nên chúng, và chưa tạo dựng loài người để cày cấy đất đai.

6 Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất.

7 các Thượng Đế bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, và lấy linh hồn (có nghĩa là linh hồn của con người) đặt vào trong hình người đó; và hà sinh khí vào lỗ mũi thì con người trở thành một loài sinh linh.

8 Và các Thượng Đế lập ra một khu vườn, ở hướng đông Ê Đen, và ở nơi đó các Ngài đặt người mà các Ngài đã đặt linh hồn vào trong thể xác do các Ngài tạo dựng.

9 Và các Thượng Đế khiến đất mọc lên mọi loại cây đẹp mắt và trái ăn ngon; ở giữa vườn lại có cây sự sống, cùng cây hiểu biết điều thiện và điều ác.

10 Có một con sông từ Ê Đen chảy ra, để tưới vườn, và từ nơi ấy, con sông chia làm bốn ngả.

11 Và các Thượng Đế đem người đặt vào trong Vườn Ê Đen, để trồng và giữ vườn.

12 Và các Thượng Đế truyền lệnh cho người ấy rằng: Ngươi có quyền tự do ăn mọi cây trái trong vườn này,

13 Nhưng về cây hiểu biết điều thiện và điều ác thì ngươi chớ ăn đến; vì một mai ngươi ăn cây ấy thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Giờ đây, tôi, Áp Ra Ham, thấy rằng đó là theo thời gian của Chúa, tức là theo thời gian của Cô Lốp; vì đến lúc đó, các Thượng Đế chưa chỉ cho A Đam biết cách thức để tính thời gian.

14 Và các Thượng Đế phán: Chúng ta hãy làm nên một kẻ giúp đỡ cho người này, vì người này sống một mình không tốt, vậy nên chúng ta sẽ tạo dựng một kẻ giúp đỡ cho hắn.

15 Và các Thượng Đế làm cho A Đam ngủ say; và khi hắn ngủ, các Ngài bèn lấy một xương sườn của hắn, và lấy thịt đắp lại chỗ ấy;

16 Và các Thượng Đế tạo dựng một người nữ từ xương sườn mà các Ngài đã lấy nơi người nam, và đem người nữ ấy lại cho người nam.

17 Và A Đam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi mà ra; vậy người này sẽ được gọi là Người Nữ, vì người này do nơi người nam mà có;

18 Vậy nên, người nam sẽ rời bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt.

19 Và người nam lẫn vợ mình cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.

20 Và các Thượng Đế lấy đất tạo dựng lên mọi loài thú đồng, và mọi loài chim trời, rồi đem đến cho A Đam để xem người đặt tên cho chúng là gì; và bất cứ tên nào A Đam đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của chúng.

21 Và A Đam đặt tên cho tất cả các loài súc vật, các loài chim trời, và mọi loài thú đồng; còn về phần A Đam thì đã tìm được một người giúp đỡ cho mình.