สิ่งช่วยศึกษา
พาร์ทริจ, เอดเวิร์ด


พาร์ทริจ, เอดเวิร์ด

สมาชิกและผู้นำรุ่นแรกของศาสนจักรหลังจากการฟื้นฟูในยุคปัจจุบัน. เอดเวิร์ด พาร์ทริจรับใช้เป็นอธิการคนแรกของศาสนจักร (คพ. ๓๖; ๔๑:๙–๑๑; ๔๒:๑๐; ๕๑:๑–๑๘; ๑๑๕; ๑๒๔:๑๙).