สิ่งช่วยศึกษา
ดลใจ (การ), แรงบันดาลใจ


ดลใจ (การ), แรงบันดาลใจ

การนำทางจากสวรรค์ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์. การดลใจมักจะเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณในหลากหลายวิธีต่อความคิดหรือใจของบุคคล.