สิ่งช่วยศึกษา
ฟีลิสเตีย


ฟีลิสเตีย

ในภาคพันธสัญญาเดิม, เผ่าที่เดิมทีมาจากคัฟโทร์ (อาโมส ๙:๗) และเข้าครอบครองที่ลุ่มอันอุดมริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่ยัฟฟาไปจนถึงทะเลทรายอียิปต์ก่อนสมัยของอับราฮัม (ปฐก. ๒๑:๓๒). เป็นเวลาหลายปีที่มีการรบพุ่งระหว่างชาวฟีลิสเตียกับชาวอิสราเอล. ในที่สุดปาเลสไตน์, ชื่อเขตแดนฟีลิสเตีย, กลายเป็นฉายาที่รู้จักกันดีสำหรับแผ่นดินบริสุทธิ์ทั้งหมด.