สิ่งช่วยศึกษา
ความจริง
ก่อนหน้า ถัดไป

ความจริง

ความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่เป็นอยู่, และดังที่เป็นมา, และดังที่จะเป็น (คพ. ๙๓:๒๔). ความจริงหมายถึงความสว่างและการเปิดเผยจากสวรรค์ด้วย.