สิ่งช่วยศึกษา
ใจ


ใจ

สัญลักษณ์ของความนึกคิดและความประสงค์ของมนุษย์และต้นกำเนิดในเชิงเปรียบเทียบของอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมด.