สิ่งช่วยศึกษา
ใจ
ก่อนหน้า ถัดไป

ใจ

สัญลักษณ์ของความนึกคิดและความประสงค์ของมนุษย์และต้นกำเนิดในเชิงเปรียบเทียบของอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมด.