สิ่งช่วยศึกษา
ม่าน


ม่าน

คำที่ใช้ในพระคัมภีร์เพื่อหมายถึง (๑) สิ่งที่ใช้กั้นบริเวณต่าง ๆ ของพลับพลาหรือพระวิหาร, (๒) สัญลักษณ์ของการแยกออกจากกันระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์, (๓) ผ้าบางที่ผู้คนใช้คลุมหน้าหรือศีรษะ, หรือ (๔) ความลืมเลือนที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาเพื่อไม่ให้ผู้คนจำการดำรงอยู่ก่อนเกิดได้.