สิ่งช่วยศึกษา
เมชาค


เมชาค

ในภาคพันธสัญญาเดิม, ชัดรัค, เมชาค, และเอเบดเนโกเป็นเด็กหนุ่มชาวอิสราเอลสามคน, ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์, กษัตริย์แห่งบาบิโลน, พาเข้ามาในวังของเขา, พร้อมกับดาเนียล. ชื่อฮีบรูของเมชาคคือมิชาเอล. ชายหนุ่มทั้งสี่คนไม่ยอมให้ตนเองมีมลทินด้วยการรับประทานอาหารและดื่มเหล้าองุ่นของกษัตริย์ (ดนล. ๑). ชัดรัค, เมชาค, และเอเบดเนโกถูกกษัตริย์โยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนและพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงปกปักรักษาพวกเขาไว้ (ดนล. ๓).