สิ่งช่วยศึกษา
เยโรโบอัม


เยโรโบอัม

ในภาคพันธสัญญาเดิม, เยโรโบอัมเป็นกษัตริย์คนแรกของดินแดนตอนเหนือของอิสราเอลที่แบ่งแยกออกเป็นสองอาณาจักร. เขาเป็นคนในเผ่าเอฟราอิม. เยโรโบอัมผู้ชั่วร้ายนำการก่อกบฏต่อเชื้อสายยูดาห์และครอบครัวของดาวิด.