สิ่งช่วยศึกษา
อีนัส, บุตรของเจคอบ


อีนัส, บุตรของเจคอบ

ศาสดาพยากรณ์และผู้เก็บรักษาบันทึกซึ่งเป็นชาวนีไฟในพระคัมภีร์มอรมอนผู้สวดอ้อนวอนทูลขอและได้รับการปลดบาปของท่านผ่านศรัทธาที่ท่านมีต่อพระคริสต์ (อีนัส ๑:๑–๘). พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอีนัสเพื่อนำพระคัมภีร์มอรมอนออกมาสู่ชาวเลมัน (อีนัส ๑:๑๕–๑๗).

หนังสือของอีนัส

หนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งเล่าว่าอีนัสสวดอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อทูลขออภัยสำหรับตนเอง, สำหรับผู้คนของท่าน, และคนอื่น ๆ. พระเจ้าทรงสัญญากับท่านว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะได้รับการปกปักรักษาและจะมีไว้สำหรับชาวเลมันในวันข้างหน้า. แม้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเพียงหนึ่งบทเท่านั้น, แต่ก็บันทึกเรื่องราวอันทรงพลังเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าของเขาในการสวดอ้อนวอน, ดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า, และก่อนสิ้นชีวิตมีความปีติยินดีในความรู้ของเขาเกี่ยวกับพระผู้ไถ่.