สิ่งช่วยศึกษา
คิวบิท
ก่อนหน้า ถัดไป

คิวบิท

หน่วยวัดความยาวที่ใช้กันทั่วไปในบรรดาชาวฮีบรู—เดิมคือความยาวจากข้อศอกถึงปลายนิ้วมือ.