สิ่งช่วยศึกษา
ฮีลามัน, บุตรของฮีลามัน


ฮีลามัน, บุตรของฮีลามัน

ศาสดาพยากรณ์และผู้เก็บรักษาบันทึกในพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งสอนผู้คนชาวนีไฟ. เขาเป็นหลานของแอลมาผู้บุตรและเป็นบิดาของนีไฟผู้ซึ่งได้รับอำนาจเหนือดินน้ำลมไฟทั้งปวง (ฮีล. ๕–๑๐). ด้วยกันกับนีไฟบุตรชาย, ฮีลามันเขียนหนังสือฮีลามัน.

หนังสือของฮีลามัน

บทที่ ๑–๒ บรรยายถึงยุคสมัยของความวุ่นวายอย่างมากทางการเมือง. บทที่ ๓–๔ บันทึกว่าฮีลามันกับโมโรไนฮาห์, แม่ทัพนายกองของบรรดากองทัพชาวนีไฟ, ในที่สุดสามารถทำให้เกิดสันติสุขได้ระยะเวลาหนึ่ง. อย่างไรก็ตาม, แม้ว่าจะมีบุรุษที่ดีเหล่านี้เป็นผู้นำ, แต่ผู้คนก็ชั่วร้ายยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ. ในบทที่ ๕–๖ นีไฟสละบัลลังก์พิพากษา, เช่นเดียวกับคุณปู่แอลมาของท่าน, เพื่อสอนผู้คน. ในช่วงเวลาหนึ่งผู้คนกลับใจ. ในบทที่ ๖–๑๒, อย่างไรก็ดี, ประชาชาตินีไฟกลายเป็นประชาชาติที่ชั่วร้าย. บทท้าย ๆ, ๑๓–๑๖, มีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของศาสดาพยากรณ์ที่ชื่อแซมิวเอลชาวเลมันผู้ซึ่งทำนายถึงการประสูติและการตรึงกางเขนของพระผู้ช่วยให้รอดและเครื่องหมายต่าง ๆ ที่จะเป็นสัญลักษณ์ถึงเหตุการณ์เหล่านั้น.