สิ่งช่วยศึกษา
อแมลิไคยาห์
ก่อนหน้า ถัดไป

อแมลิไคยาห์

ในพระคัมภีร์มอรมอน, คนทรยศชาวนีไฟผู้มีอำนาจท่ามกลางชาวเลมันและนำพวกเขาต่อต้านชาวนีไฟ (แอลมา ๔๖–๕๑).