สิ่งช่วยศึกษา
อแมลิไคยาห์


อแมลิไคยาห์

ในพระคัมภีร์มอรมอน, คนทรยศชาวนีไฟผู้มีอำนาจท่ามกลางชาวเลมันและนำพวกเขาต่อต้านชาวนีไฟ (แอลมา ๔๖–๕๑).