สิ่งช่วยศึกษา
แทน (ตัวแทน, ผู้กระทำแทน)
ก่อนหน้า ถัดไป